obilir > Konular > İş Dünyası > Mali Hukuk > Yeni TTK Önemli Başlıklar (2.Bölüm)

Yeni TTK Önemli Başlıklar (2.Bölüm)

Makale dizimin ilk bölümünde İ.S.M.M.M.O tarafından düzenlenen “Yeni TTK Eğitimi” programında değinilen TTK’da uygulamalarındaki değişikliklerden söz etmiştim. Bu makalemde ise “Yeni TTK Eğitimi”ne dair derlediğim notlardan yeni TTK uygulamalarına göre gerçekleşecek cezaların içeriği ve cezaların tanımlarına madde madde yer vereceğim…

 

Makale dizimin ilk bölümünde İ.S.M.M.M.O tarafından düzenlenen “Yeni TTK Eğitimi”  programında değinilen TTK’da uygulamalarındaki değişikliklerden söz etmiştim.  Bu makalemde ise “Yeni TTK Eğitimi”ne dair derlediğim notlardan yeni TTK uygulamalarına göre gerçekleşecek cezaların içeriği ve cezaların tanımlarına madde madde yer vereceğim.

 

İşte, Yeni TTK Uygulamaları Madde 562’ye Göre Yükümlülükler Ve Cezai Karşılıkları

 

1. Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmemek (64/1)

200 güne kadar adli para cezası

2. Ticari işletme ile ilgili gönderilen her türlü belgenin kopyasını saklamamak (64/2)

200 güne kadar adli para cezası

3. Defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerini notere onaylattırmamak (64/3)

200 güne kadar adli para cezası

4. Defterleri usulune uygun tutmamak (65)

200 güne kadar adli para cezası

5. Hileli envanter çıkartmak (m.66)

200 güne kadar adli para cezası

6. Defter ve belgeleri basılı ortamda ibraz etmemek (m.86)

200 güne kadar adli para cezası

7. Muhasebe standartlarına uymamak (m.88)

100 günden 300 güne kadar adli para cezası

8. Bağlı şirket yönetim kurulunun, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde bağlı şirketler hakkında gerekli raporu düzenlememesi. (md.199 1-4)

2 yıla kadar hapis ve adli para cezası

9. Bu kanuna göre tutulan ve muhafaza edilen defter, kayıt ve belgeleri yetkililere ibraz etmeme, denetim elemanlarının görevlerini yapmalarına engel olma.

3 aydan 2 yıla kadar hapis

10. Şirket kurucularının gerçeğe aykırı beyanname tanzimi (md.340)

300 günden az olmamak üzere adli para cezası

11. Şirket kuruluşunda kuruluş denetçisinin gerçeğe aykırı rapor tanzimi (md.351)

300 günden az olmamak üzere adli para cezası

12. Pay sahiplerinin mutad ticari gerekler dışında şirkete borçlanması (md.358)

300 günden az olmamak üzere adli para cezası

13. Yönetim Kurulu üyelerinin kendisinin veya yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ile en az %20’sine iştirak ettikleri şirketlerin şirkete borçlanması. (md.395)

300 günden az olmamak üzere adli para cezası

14. Anonim şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulu tabloları, raporları, genel kurul kararlarının ilan ettirilmemesi. (md.524)

200 günden az olmamak üzere adli para cezası

15. Görevleri dolaysıyla defter ve belgelerin inceleyenlerin öğrendikleri iş ve işleme sırlarını açıklamaları (md.527)

1 yıla kadar hapis

16. Şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı,azatlımı, birleşme, bölünme, tür değiştirme, veya menkul kıymet ihracı ile belge beyan ve taahhütnamelerin kanuna veya gerçeğe aykırı olması. (md.549)

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

17. Taahhüt olunmuş veya ödenmemiş sermayeyi taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi göstermek veya sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yetersizliğinin olmadığını bilerek taahhüde muvafakat etmek (md.550)

3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası.

18. Ayni sermaye veya davranılacak işletme veya ayınlara, emsaline nazaran yüksek fiyat takdir etmek veya bunların durumlarını farklı göstermek (md.551)

3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası.

19. Şirket kurmak veya sermaye artırımı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izinsiz olarak halktan para toplamak (md.552)

6 aya kadar hapis cezası

20. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde Anonim, Limited ve paylı Komandit şirketlerde Kanunun 1502.maddesi uyarınca web sayfasını oluşturmamak veya mevcut web sayfasının bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülememek.

6 aya kadar hapis, 100 günden 300 güne kadar adli para cezası

21. Web sayfasına konulması gereken bilgileri usulüne uygun şekilde koymamak (md.562/12)

3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası

 

Bu cezalar la ilgili olarak bazı maddelerine yoğun itirazlar gelmekte. Bazı kişi ve kurumlar bu maddeleri öne sürerek Yeni TTK’nın yürürlük tarihini ileri bir tarihe almak istiyorlar fakat başta TOBB, TÜRMOB üzere ilgili kuruluşlar kanunun yürürlüğe girmesini ve gerekli düzeltmelerin de yürürlüğe girmeden önce yapılmasında hemfikirler. Önümüzdeki dönem bu tartışmanın daha çok süreceğini gösteriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir