kadına duyulan sevgi - İnceleme, Tavsiye ve Yorumlar