Home > hukuk devleti - İnceleme, Tavsiye ve Yorumlar

hukuk devleti - İnceleme, Tavsiye ve Yorumlar

TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü

1982 Anayasasının 6. Maddesine göre, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk Milleti, egemenliğini Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir …

Devamı >>