obilir > Konular > Kişisel Gelişim > Özgüven Geliştirme > Sürü Psikolojisi İle Modelleme Arasındaki Farklar

Sürü Psikolojisi İle Modelleme Arasındaki Farklar

Toplum hayatında insanlar gündelik hayatlarındaki davranışları sorgulamadan, sadece taklit ederek, değiştirmeden, başını ve sonunu düşünmeden yapıyorlarsa o toplumda sürü psikolojisi hakim demektir. Sürü psikolojisinde insanlar ıssız ve riskli yolları değil, kalabalık ve garanti yolları tercih ederler.Sürü psikolojisindeki insan dogmaların kurbanı olmayı tercih eden insandır.

Sürü psikolojisi, hayatın her alanında var olduğunu ispatlama çabasından vazgeçmedir. Başkalarına benzemek ve yapay hale gelmektir. Joan I. Brannon “Başkalarının izinde yürüyen, iz bırakmaz” der.

Sürü psikolojisindeki İnsanların ortak yanılgıları, çoğunluğun hep böyle yaptığıdır. Oysaki Kuran-ı kerim “Yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar, sadece tahminde bulunurlar’’. (Enam/116) ayetiyle böyle şuursuzca çoğunluğa uymanın ve sürü psikolojisi ile hareket etmenin doğru olmadığını belirtir. Bu bakımdan çoğunluğun hangi eylemler içinde bulunduğu yada neyi savunduğu, güvenilir bir kaynak ve ölçü olamaz.

Sürü psikolojisi aslında kendini güvenceye almaktır. Sürü psikolojisinde insanlar yaşanılan ya da yaşanılacak olan birçok olaya karşı şartlanmış durumdadırlar. Beynini kullanmak zorunda olmadıklarını düşünürler. Sürü psikolojisine katılanlar beynini yormanın ağırlından kaçarak, kendileri gibi olanların içinde bulunduğu şuursuzlar havuzuna atlarlar…

“Sürüden ayrılanı kurt kapar” deniliyor ama hangi sürüden? Bazı sürüler insan tabiatına çok zıt bir hal alırlar. Böyle durumlarda bu sürüden ayrılmak suretiyle kendimizi korumuş ve sürü psikolojisinden kurtulmuş oluruz. ‘’Herkes yapıyorsa bir bildikleri vardır’’ anlayışı sürü psikolojisinin melodisidir. Sürü psikolojisi insanların beynini uyutmanın, onları vurdumduymaz hale getirmenin değişmez yöntemlerinden biridir. Bu psikoloji geçmişimizden miras kalan bir beyin kontrolüdür.

“Genellikle koyunlar sürü halinde yaşarlar. Çünkü onlarda sürü psikolojisi hâkimdir. Koyunlardan biri uçurumdan atladığında diğerleri de uçurumdan atlar. Yine böyle bir koyun sürüsü yıllarca sürü halinde yaşadıktan sonra, bir gün koyunlardan biri isyan eder ve şöyle söyler: “Sürü psikolojisinden bıktım artık.” Az sonra diğer koyunlar da teker teker aynısını tekrar etmeye başlar: “Ben de bıktım…” “Ben de bıktım…”(1)

Sürü psikolojisindeki insanlar birilerinin “hepsi aynı tornadan çıksın” siparişine malzeme olan kişilerdir. Bu psikolojideki insanlar model alayım derken taklit eden kişilerdir.

Modelleme ile taklidi birbirine karıştırmamak gerekir. Taklit, her şeyi aynı şekilde tekrarlamaktır. Oysaki modelleme orijinalliktir. Modellemede örnek alınan kişi ya da nesnenin  sadece bize uyan davranış kalıpları sergilenir. Modellemede insan kimliğini kaybetmez. *(1) Modelleme değil taklitçiliktir insanı sürü psikolojisine sokan. Sürü psikolojisini içinde barındıranlar  daha çok sorumluluk almaktan korkanlardır. Bu insanlar seçim yapmamayı seçenlerdir.

Sürü psikolojisindeki insanların zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yoktur. Bu sürüye katılanların ne aydınlık bir gelecekleri ne de bir heyecanla anlatacakları bir tarihi vardır. Çünkü sürü psikolojisinde insanlar şuursuzca hareket ederken aynı zamanda da yüzeysel düşünürler. Günlük hayatta, çoğu kişinin toplu halde bir durakta indiğini görüp sizinde inme durumunuz, sürü psikolojisine katılım sürecidir. Trafikte ilerlerken yeşil ışığa bakmadan öndeki kişinin karşıya geçmesiyle hareketlenen kitlede bu sürece katılmış bulunmaktadır.

İnsan toplum halinde yaşar söylemini kendine dayanak yapanlar, toplum ile sürü kavramlarının karışımını zihinlerine resmedenlerdir. Sürü psikolojisi belli noktalarda insan hayatını kolaylaştırıyor olabilir. Ama bu durumun bireyselleşen günümüz toplum yapısında çoğu yerde insana ve toplum gelişimine zarar verdiğinin anlaşılması gereklidir. Sürü psikolojisinden kurtulayım derken bireyselleşip,  bencilliğin çukuruna da düşmeyin. Hayat bir dengedir. Dengenizi koruyun.

*(1)Hayatın İçinde Kişisel Gelişim,  Oğuz SAYGIN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir