obilir > Konular > Seyahat / Tatil > Çocuklarla Seyahat > Şehir İsimlerinin Hikayeleri: Şehirlerin İsimleri Nereden Gelmiştir?

Şehir İsimlerinin Hikayeleri: Şehirlerin İsimleri Nereden Gelmiştir?

Yaşadığımız, ziyaret ettiğimiz şehirlerin adlarını sürekli duyar ve kullanırız, ancak isimlerinin nereden geldiğini, şehrin neden o isimle anıldığını çoğumuz bilmeyiz. Oysa her bir şehrin ayrı bir karakteri, birbirinden ilginç hikayesi vardır. Sizleri şehir şehir dolaşacağınız bir yolculuğa davet ediyoruz. Bu yolculuk için bavul hazırlamanıza, ucuz uçak bileti araştırmanıza gerek yok, okumaya devam etmeniz yeterli…

Şehirler ve Hikayeleri

Yaşadığımız, ziyaret ettiğimiz şehirlerin adlarını sürekli duyar ve kullanırız, ancak isimlerinin nereden geldiğini, şehrin neden o isimle anıldığını çoğumuz bilmeyiz. Oysa her bir şehrin ayrı bir karakteri, birbirinden ilginç hikayesi vardır. Sizleri şehir şehir dolaşacağınız bir yolculuğa davet ediyoruz. Bu yolculuk için bavul hazırlamanıza, ucuz uçak bileti araştırmanıza gerek yok, okumaya devam etmeniz yeterli.

Ankara Şehrinin İsmi Nereden Gelmektedir?
Yolculuğumuza başkentle başlıyoruz. Bazı eskiçağ efsanelerine göre, Frigya Kralı Midas’ın bir deniz çapası, yani Anker bulduğu yerde, bu şehri ilk defa kurmasıyla, şehir de adını Anker kelimesi olarak almıştır, Bu isim zaman içinde Ankara olmuştur.
Roma hâkimiyeti dönemine ait bazı sikke ve madalyonlarda gemi çapasının Ankara şehrinin arması gibi kullanıldığı görülmektedir.

Antalya Şehrinin İsmi Nereden Gelmektedir?
Tatil beldesi Antalya adı, bu kentin kurucusu olan Bergama kralı Attaios’dan gelir.
İlkçağda Attaleia veya Adalia denirdi. Araplar, şehre Antaliye demişler bu da Türkçeye Antalya olarak geçmiştir. Hep güneş ve denizle özdeşleştirilen bu güzel şehrimize uçmadan önce şehrin zengin tarihi geçmişini hatırlamak ziyaretinizi farklı kılacaktır.

Bursa Şehrinin İsmi Nereden Gelmektedir?
Yeşil Bursa olarak da bilinen Bursa, Bitinya Krallığı döneminde Prusa adıyla kurulmuştur. Krallığın üç büyük kentinden biri olan Bursa, daha sonra Prusias Kallinikos tarafından yönetim merkezi haline getirilmiş ve bu kralın adını almıştır.

İstanbul Şehrinin İsmi Nereden Gelmektedir?
Tarihi zenginliği ile bilinen İstanbul’dayız. MÖ. 658 yılında Megara kralı Byzas tarafından kurulmuş ve Bizantion adı verilmiştir. Roma imparatoru Marcus Avrelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla “Antion” olarak anılmıştır. Bizans İmparatoru Konstantin, bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını vermiştir. Araplar “Kostantiniye”, Romalılar “Konstantinopolis” demişlerdir. Daha sonra kısaltılarak Stin-polis kullanılmıştır. Stin-Polis zaman içinde İstanbul olarak değişmiştir.

İzmir Şehrinin İsmi Nereden Gelmektedir?
Ege’nin incisi İzmir… Şehrin asıl adı Smyrna’dır. İzmir kelimesi Smyrna’nın halk arasındaki kullanılış şeklidir. Homeros destanlarında bu kent, ismini Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızı Smyra’dan alır ve tanrıça Artemis İzmirlidir. Kimi kaynaklara göre de, İzmir şehrini ilk kuran Hititler değil, Amazonlardır ve adını Amazon kraliçesi Smyrna’ dan almıştır.

Konya Şehrinin İsmi Nereden Gelmektedir?
İsa’dan önce 47-50 ve 53 yıllarında Hıristiyan azizlerinden St. Paul, burayı ziyaret etmiş ve şehir önemli bir dinsel merkez olarak gelişmiştir. Bu nedenle Hıristiyanlar,“İsa’nın tasviri” anlamına gelen ikonyum adını vermişlerdir. Abbasiler burayı alınca Kuniye’ye çevirmiş, Türkler de bu ismi Konya olarak değiştirmişlerdir.

Trabzon Şehrinin İsmi Nereden Gelmektedir?
Günümüzde fıkra kahramanlarıyla bilinen Trabzon’u Alman bilgini Falmerayer, tarihi kaynaklara dayanarak, Orta Asya’dan gelen Türk kavimlerinden Turanlar’ a bağlı Tibarenler’in kurduğunu belirtir. Tibarenler bu bölgenin ilk sakinleri olan Elizonlarla kaynaşmış ve gelişen şehir “Tibaren-Elizon” ismini almıştır. Zamanla Tirenbun, sonra da Trabzon olmuştur. 

Bu makaleyi okuduktan sonra belki de, uçak biletinizi rezerve etmeden gideceğiniz şehrin isminin hikayesi bir kez daha zihninizden geçecek ve tarihe bir yolculuk yapacaksınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rezervasyon Siteleri İndirim Kuponları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir