Home > Konular > Toplum > Din ve Maneviyat > Ruh ve Beden Alemi

Ruh ve Beden Alemi

İnsan, sonsuzluk yolcusudur ve bu yolculukta, her aşamada yeni yeni dirilişler yaşayacaktır. Ruhların yaratılış safhasında, Rahman tarafından talim ettirilen ve her mahlûkatın Öz’ünde bulunan Huduri (ön yükleme, verilmiş) ilim vardır. Bunun diğer adı ise varlık bilgisidir…

 

Ruhların yaratılış safhasında, Rahman tarafından talim ettirilen ve her mahlûkatın Öz’ünde bulunan Huduri (ön yükleme, verilmiş) ilim vardır. Bunun diğer adı ise varlık bilgisidir.

 

Sonradan tahsil edilen ilme ise husuli bilgi denmektedir. Aslında; verilmiş olan ilmin, kişide açığa çıkışından başka bir şey değildir. Daha önce “Keşişler Mağarasında” yazdığım üzere bu konuyu, bir misal ile şöyle anlatmıştım.

 

“Koridor boyunca ilerledikten sonra beyaz bir sisin içine girdim. Sis çok yoğundu ve beni sanki uyuşturmuştu. Sisin içindeyken yirmi üç (23) basamaktan aşağı indim. İlk basamak diğer yirmi iki (22) basamaktan çok farklı ve daha büyüktü. Sağımda ve solumda iki havuz gördüm. Bu havuzların her birine, yedi (7)ayrı kanaldan su akmaktaydı. Her kanaldan akan suyun ve kanalın rengi farklıydı. Havuza akan sular, renkleri birbirine karışınca saflaşıyor ve berraklaşıyordu. Havuzların birinin yanında toprak bir kâse, diğerinin yanında billur bir kâse vardı. Havuzların etrafı mermerden, dibi ise billurdandı.”

 

İnsan, sonsuzluk yolcusudur ve bu yolculukta, her aşamada yeni yeni dirilişler yaşayacaktır. Buradaki sis olarak misal verdiğim olay, bilincimizden ruhumuza kadar sıralanan perdelerdir. Perdelerin bir kısmı bu âlemde, diğer perdeler ise ölüm sonrası yaşanacak olan cabri arınma sürecinde kalkacaktır. Ama bu dünyada diğer perdeleri kalkan kullar da vardır. Cenabı Allah, bizleri perdeleri kalkan ve arınan kullarından eylesin.

 

Burada (22+1) olarak verdiğim basamaklar, insan DNA’sını ve kromozom yapısını anlatmaktadır ki, insanın beden kitabıdır. Bedenimizin DNA yapısı bizim Levh-i mahfuzumuzdur ki, DNA sarmalımızda kodlanmış bilginin içinde, yaratılışın tüm evrelerine ait bilgi, geçmiş ve geleceğe ait olan bilgi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Âdem (a.s.) talim ettirilen isimlerin bilgisi de mevcuttur.

 

Yukarıda verdiğim misal üzere insanın kalbinde iki tane havuz vardır. Bu havuzun bir tanesi husuli yani tahsil yollu elde edilen ilmin, akıl süzgecinden geçtikten sonra inanmakla yani iman edilmesi sonucu kalbe inmesiyle dolar. Akıl süzgecinden geçemeyen ve kalbe inemeyen ilim, insanın hafızasında, belleğinde bir virüs gibi dolaşır, huzursuz eder. İç huzuru ve sükûneti yakalamasına engel olur.

 

Ancak, hikmetini daha sonra anlarım veya anlamaya çalışırım diyerek, belleğinizin bir tarafında bu gibi bilgilere ayrı bir klasör açıp içinde depolarsanız, bu bilgilerin sizi rahatsız etmesine engel olursunuz. Uyku denen ilahi bir sistemle, bu gibi kabul edilemeyen (anlaşılamayan) bilgiler, belli bir zaman sonra zaten temizlenecektir.

 

Her bilgi, farklı bir esmanın(ismin) manalarının açılımıdır. Her insanın beyin yapısında esmaların açılım zamanı ayrı ayrı zamanlardadır. Hatta bazı esmaların, bazı beyinlerde açılımı mümkün değildir, tamamen kilitlenmiştir. Bu insanın beyin yapısında, ilgili esmanın manalarının denk geldiği, karşılık bulduğu nokta kilitli olduğu için veya şartlanma ve bu yöndeki kemikleşmiş itikadından dolayı kendisine bu yönde bir bilgi aktarımı olduğu zaman ya anlamaz ya da redderek inanmaz. Bu sebebe binaen genele anlatılan din bilgisi ile akademik düzey olan tarikatın içinde anlatılan din bilgisi, bir birinden farklıdır. Bu fark; ilkokul eğitim seviyesi ile Üniversitedeki eğitim seviyesinin birbirine olan farkı gibidir.

 

İkinci havuz; evrensel bilgi ağından yakalanan bilgilerle, Levh-i Mahfuzumuz olan DNA sarmalımızdaki kodlanmış bilginin (zikir) yollu çözülmesiyle ve bir Allah dostunun frekansına girmekle, transfer edilen bilgilerle dolar. İnsanda iki tane gen bulunmaktadır. Birisi et ve kemik bedene ait diğeri ise ruhumuz ait olan gendir.

 

Her ikisi de Cenabı Allah’ın esmalarıdır ve bu esmaların kombinasyonlarıdır. Ruha ait olan gen, çekirdek ismimiz olabilir (en doğrusunu Allah bilir). Ruha ait olan gen yapısı içinde (Duman=>Cisim=>Sıcak Ateş=>Toprak=>Su =>Hayat) olarak bilinen (6) günde yaratılış evresinin öncesine ait bilgiler de (ilim) bulunmaktadır. Ruh bütün bunların öncesinde, bu evrelerin sonucunda beden yapısında, hayat ortaya çıkmadan önce de vardı.

 

Bir Allah dostunun çevresine bilgi transferi ise sadece kelimeler ve sözler ile değildir. Beyin kapasitesi, bizlere göre çok yüksek bir performansta olan Allah dostları, beyinleri aracılığı ile yaydıkları dalgalar sayesinde, beyinlerimizi etkileyip, ruhlarımıza enerji yüklerken, ilmi de mana olarak transfer ederler. Bu frekansı yakalayanlar bazen rüyada bazen uyanık halde kendisini görürler ve ilminden istifade ederler. Ama ne rüyada nede uyanıklık halinde görmediği halde, bilgi transferi (veri akışı) yapılan kişilerde vardır.

 

Velhasıl; ister beden kitabımızdan isterse ruha ait olan kitaptan veya tahsil yollu vakıf olduğumuz tüm bilgiler(ilimler), havuzlara (7) ayrı kanaldan akan suya benzerler ki suyun karşılığı ilimdir. Her iki havuz, insanın kalbinde bulunmaktadır. Dolayısı ile girmiş olduğumuz dükkân, kalbimizdir.

 

Rüyada görülen sakal, yine ilme delalet eder. Şahıslar ise en başından beri anlatmaya çalıştığım Huduri ve Husuli bilgilerden müteşekkil ilmin, suret bulmasıdır. Hatta sizde bilmektesiniz ki okunan sure ve duaların, çekilen esmaların, misal âleminde suretleri bulunmaktadır. Ölüm sonrası berzah boyutunda, fiili ve düşünsel amellerimizin suretleşip, canlanması gibi (!)(Bir rüya yorumundan)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir