Ruh İkizi Nedir? Eş Ruh Nedir? Ruh İkizi Nasıl Bulunur?

Hemen herkes ruh ikizini aradığını söyler… Kendisini en az kendisi kadar hatta kendisinden daha iyi anlayacağını umduğu ruh ikizini… Oysa ruh ikizi ile karşılaşmak, ruh ikizini bulmak çok nadir mümkün olabilecek bir durumdur. Birçoğumuzun bulduğunu sandığı şey eş ruhumuzdur ve eş ruh ile ruh ikizi arasında çok büyük fark vardır…

Eş ruh olmak ile ruh ikizi olmak aynı sanılan ancak biri diğerinden çok farklı kavramlardır. Ruh ikizleri bir diğer deyişle ikiz ruhların özü aynıdır. İki ayrı enerjiye bölünerek fiziksel bedenlerine kavuşmuş olan ruhlardır. Zıt kutuplar birbirini çeker teorisinin tersine aynı özün parçası olan bu iki ruh arasında çok kuvvetli bir çekim vardır ve her halükarda bir gün mutlaka karşılaşırlar. Bu karşılaşma onların tekamül sürecinin hızlanması ve bütüne ulaşılması için gereklidir. Eğer bu karşılaşma ikiz ruhlardan birinin ya da ikisinin henüz hazır olmadıkları bir zamanda gerçekleşirse; karşılaşma her iki taraf için de acı verici deneyimlere neden olacaktır.

İkiz ruhlar demek, eş yaşamlar demek değildir. İki enerjiye bölünerek beden bulan ikiz ruhlar birbirlerinden çok farklı hayatlar sürmüş/sürmekte olabilirler. Farklı deneyimlerle olgunlaşmış iki zıt karakter olma ihtimalleri de vardır. Buradaki ruh ikizi demek denk hayatlar demek değildir. Oysaki eş ruhlarda durum farklıdır.

Eş ruhlar ruh ikizleri gibi zıt değil tamamlayıcıdırlar. Eş ruhların birbirlerini tamamlama özelliği vardır çünkü eş ruhlar aynı titreşimlere sahiptirler. Eş ruhların yaşantısı uyum temeline dayanır ancak yapı değişkendir. Zaman içinde eş ruhlar erozyona uğrayabilirler. Değişken ve devingen olan zaman eş ruhların, ruhsal ihtiyaçlarının değişimi ile yaşananları sıradanlaştırabilir ve eş ruhların uyum temeli temelinden sarsılabilir. Hayat serüvenin içinde birden fazla eş ruhla karşılaşmak mümkündür. Ama ruh ikizi ya da diğer deyişle ikiz ruhlar nadir olarak vardır ve nadir olarak bir araya gelirler yani nadiren karşılaşırlar.

İkiz Ruhların Karşılaşması

Ruh İkizlerinin Karşılaşmasıİkiz ruhlar karşılaştıklarında her iki taraf için de yoğun ve güçlü bir çekim söz konusu olur. Ancak bu çekim tutku diye tanımlanan duygu yoğunluğu değildir. Burada söz konusu olan her iki tarafın da birbirinin gözlerinde bir diğerinin yansımasının algılanmasıdır. İkiz ruhlar, karakter yapıları ve fiziksel özellikleri ile birbirlerine benzerler ancak fark kişiliklerinde saklıdır. İkiz ruhunuz kendisinden bahsederken, siz sizi anlattığı hissine kapılırsınız.

Ruh ikizi olmak koşulsuz sevgiyi beraberinde getirir. O büyük karşılaşma anına kadar diğer kişilere karşı farklı davranan  birbirlerine karşı aşırı derece de tahammüllü ve tolere edicidirler. Ruh ikizleri için önemli olan birlikte olabilmektir gerisi teferruattır. Koşulsuz, yargısız ve karşılıksız sevgi söz konusudur ki ruh ikizlerinin birbirlerinden vazgeçmesi de neredeyse imkansızdır. Çünkü vazgeçmek kendini terk etmekle eş değerdir ki bu söz konusu bile olamaz.

Ruh ikizlerini bekleyen çok büyük engeller vardır. Öncelikle taraflar için şartların olgunlaşmadığı zamanlarda ruh ikizleri birbirinden ayrı düşmek durumunda kalır ki bu çok acılı ve sancılı bir durumdur. Erken karşılaşan ikiz ruhlar aralarındaki çekimi anlamlandıramazlar. Tam da bu sırada hayat ya da şartlar ikiz ruhları birbirinden ayırmak için zaten durmaksızın çalışmaktadırlar ve dünya hayatında bir arada kalmaları zorlaşır ve ayrılırlar.

İkiz Ruhların Ayrılması

İkiz ruhlar ayrılık sonrası fiziksel ve ruhsal olarak çok sıkıntılı bir dönem geçirirler. Uzun süre ruhsal felç olma durumu yaşarlar ki ruhlarının ikizini kaybetmenin acısı dayanılacak gibi değildir. Aşkı daha önceden deneyimlemiş dahi olsalar ikiz ruhlar bu tanıdıkları duygudan çok daha öte ve farklı bir bağ ile birbirlerine bağlanırlar. Adını aşk diye tanımlasalar da bu durum çok daha farklıdır.

Ruh ikizleri kendilerini karşısındakinde bulmayı, ait olmayı ve ben kavramının yok olmasını yaşarlar. İkiz ruhlar çaresizliği, sabrı ve koşulsuz sevmeyi birbirlerinden öğrenirler.

Ruh İkizlerinin Karşılaşması

İkiz Ruhların KarşılaşmasıRuh ikizlerin bir araya gelmesinin mutlaka bir sebebi vardır. Temel nedenlerden biri koşulsuz ve ilahi sevgiyi öğrenmektir. İlahi sevgiyi öğrenmenin farklı yolları olsa da bu en etkili yoldur. Ruh ikizleri biri birinden farklı duygu yoğunluklarına sahip olabilirler. Bu farklılık zaman zaman farklı farkındalıklar gelişmesine neden olabilir. Ruh ikizine rastlayan kişi bazen yüreğindekini kendine bile itiraf etmekten çekinir. Kimi zaman sosyal konumu, kimi zaman da hazırlıklı olmamak gözünü korkutur ve kimseye zarar vermemek adına ruh ikizinden vazgeçer. Bu öyle bir vazgeçiştir ki ruh ikizi olmadan yaşamak kendi benliği olmadan yaşamak gibidir. Gönülleri, benlikleri, sahip oldukları her şey ruh ikizleri ile birlikte gitmiş, salt bir beden kendilerine kalmıştır. Birbirlerine bir hediye alırken bile aynı şeyi düşünebilirler.

Ruh ikizini bulmak koşulsuz olan sevgiyi yakalamak demektir. Koşulsuz sevgi; içinde çıkar barındırmayan, her hangi bir nedenden ötürü olmayan sevgidir. Eş ruhlar birbirlerini koşullu severler. Koşulsuz olarak sevgiyi yaşayabilenler sadece ruh ikizleridir.

Tekrar altını çizmekte fayda var: Ruh ikizleri nadir olarak vardır ve nadiren bir araya gelirler. Bu durumda, ruh ikizinizi bulduğunuzda onu kaybetmemek için neyin ne olduğunu öğrenmenizde yarar var…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.