Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Alan Olanakları

Günümüzde, küreselleşme, ekonomik değişimler, farklılaşan aile yapısı, çok kültürlülük, bilim ve teknolojinin yaşamın her alanına dahil oluşu; bireylerin ve grupların sosyal ve psikolojik yaşamlarını da etkilemiş ve bu değişiklere uyum sağlama çabaları PDR alanına duyulan gereksinimi arttırmıştır. Psikolojik Danışmanlar olarak, mesleğimizin odak noktasının insan olması sebebiyle, insanın olduğu her yerde PDR hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Yeşilyaprak,B. 2009). Bu makalede psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü alan olanakları araştırılmıştır…

 

Ülkemizde 50 yılı aşkın bir geçmişi bulunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü lisans programlarının içeriğine bakacak olursak, genellikle okul psikolojik danışmanı yetiştirmeye yönelik olduğunu görebiliriz. Bu durum malesef Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinin varoluşunu ve gelişimini engelleyici önemli bir konu olarak uzmanlarca vurgulanmıştır. (Yeşilyaprak 2006).

 

PDR alanının geliştiği ülkelerden olan A.B.D.’de psikolojik danışmanların, eğitim kurumları, hastaneler, ruh sağlığı kurumları, endüstri kurumları, kariyer ve istihdam merkezleri, özel psikolojik danışma klinikleri gibi çok geniş bir yelpazede çalıştıkları bilinmektedir (ASCA, 2005b).

 

Bununla beraber, ülkemizde Pdr mezunlarının istihdam olanaklarının her geçen gün arttığı görülmektedir. Nitekim son yıllarda PDR lisans bölümlerinde ve bölüm puanlarındaki genel artış da bu görüşü desteklemektedir (Pişkin, M).

 

Türkiye’de Psikolojik Danışmanlar olarak aşağıdaki alanlarda çalışma olanağımız bulunmaktadır:

Klinik Psikolog olarak; Klinik psikoloji alanında uzmanlık eğitimi alarak kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kurum ve kuruluşlarda;

Psikolojik Danışman ve Psikoterapist olarak;

– Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Merkezlerinde,

– Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel okullarda,

– Askerliklerini Sıhhiye sınıfında yapan Psikolojik Danışmanlar, teğmen rütbesiyle, askeri birliklerin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezlerinde,

– Askeri Liseler, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Harp Okulları, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezleri’nde;

– Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde,

Psikolojik Danışman ve Kurum Müdürü olarak; Kreş, anaokulu, çocuk yuvası, etüt merkezi, dershanelerde,

Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde (RAM);

Öğretim Görevlisi olarak; Üniversitelerde Akademik personel kadrolarında ve üniversitelerin Psikolojik Danışma birimlerinde;

Pedagog ve bilirkişi olarak;

– Aile ve Çocuk mahkemelerinde kadrolu olarak,

– Denetimli Serbestlik Şubeleri ve Cezaevlerinde,

– Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Polis Akademisinde, Polis Meslek Yüksekokullarının Psikolojik Danışma Merkezlerinde, Rehberlik ve Danışma Büro Amirliklerinde, Çocuk Şube ve Büro Amirliklerinde,

– Kolluk kuvvetleri merkezlerinde (on sekiz yaşından küçük çocukların ifade alımı sırasında ve psikolojisi bozulmuş yetişkinlerin ifade alımı sırasında)

Aile Danışmanı olarak; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı kreş, anaokulu, yurtlar, Toplum Merkezleri, Aile Danışma Merkezlerinde;

Kariyer Danışmanı olarak; İş-kur, özel şirketler, yerel yönetimler, sağlık kuruluşları, halk eğitim merkezleri, işletmelerin insan kaynakları ve eğitim servisleri ve şirketlerde;

Odyolog olarak; Odyoloji yüksek lisansı yaparak, özel kuruluşlarda ve kamu ve özel hastanelerde (Odyoloji işitme işlevini tüm fiziksel, fiziksel, fizyolojik ve nörolojik öğeleriyle inceleyen, işitme kayıplarının tespiti ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bilim dalıdır.);

 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre Sosyal Çalışma Görevlisi olarak; (Psikolojik Danışmanlığa ihtiyacı olan çocuk ve ailelere Danışmanlık Görevlisi olarak tayin edilmektedirler. Ayrıca kanuna göre, mağdur olan, suça sürüklenmiş, ihmal ve istismara uğramış çocuklarla ilgili kanundaki tedbir kararlarının uygulanmasını ilgili mahkemeden talep edebilirler.) (KUL, H., 2011 ; GÜMÜŞOĞLU, Ö., 2013).

 

Türkiye’de geçmişten bugüne Pdr çalışma alanları ile ilgili önemli gelişmeler gözlense de günümüzde bir kimlik arayışı süregelmektedir. Lisans programlarını akredite eden ve standartları belirleyen örgütsel bir yapı olmadığı için psikolojik danışmanların unvan arayışı çözümlenememekte, bunun yanısıra gerekli fiziksel ortamın sağlanmaması ve standardize edilmiş ölçme araçlarının yetersizliği meslek gelişiminin engellenmesine neden olmaktadır. Gerek eğitim hayatında gerek günlük yaşamda sağlıklı bir psikolojik danışmanlık hizmeti alamamak ise toplumsal sorunlara yol açmakta, bu nedenle daha sağlıklı bir toplum adına Pdr hizmetlerine gereken değerinin verilmesi ve her bireyin bundan rahatça faydalanabilmesini sağlamak gerekmektedir.

 

KAYNAKÇA

Yeşilyaprak, B. (2006, 30.Temmuz). Yolculuk Sürüyor. Radikal Gazetesi. 2.

Yeşilyaprak, B. (2009). / http://www.binnuryesilyaprak.com

 

ASCA (2005). “Total Student-to-Counselor Ratio by State 2002-2003 School Year” / www.schoolcounselor.org

PİŞKİN, M. Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını. Türkiye’de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi. Nobel Yayınları / http://mebk12.meb.gov.tr

KUL, H. ( 2011). Psikolojik Danışmanlar Nerelerde Çalışabilir? / www.aktuelegitim.com GÜMÜŞOĞLU, Ö. (2013). Psikolojik Danışmanın Çalışma Alanları ve PDR Öğrencileri İçin Yol Haritası. / www.aktuelegitim.com

 

Özgecan Nuryüz

Yeditepe Üniversitesi

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

2013-2014, Kasım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir