PKK Sorununa Çözüm: Anti Darwinist, Anti Komünist Fikri Çalışmadır

Güneydoğu’da yıllardır devam eden bölücü faaliyetlerin arkasında Marksist-Leninist-Komünist ideoloji bulunmaktadır. Bu ideolojinin temeli ise Darwinizm’e dayalıdır ve terörün bu teori olmadan yaşam alanı bulması olanaksızdır. Darwinizm’in olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalist fikrin olmadığı yerde komünist yapılanma olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz!

 

Güneydoğu’da yıllardır devam eden bölücü faaliyetlerin arkasında Marksist-Leninist-Komünist ideoloji bulunmaktadır. Bu ideolojinin temeli ise Darwinizm’e dayalıdır ve terörün bu teori olmadan yaşam alanı bulması olanaksızdır. Darwinizm’in olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalist fikrin olmadığı yerde komünist yapılanma olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz!

PKK, Darwinist, komünist ve ateist bir terör örgütüdür.  Kuran ahlakı ve bu ahlakın sağlayacağı tüm güzelliklere karşıdır. Bir haber programında küçük yaştaki masum Kürt çocuklarının beyninin PKK tarafından nasıl yıkandığına şahit olmuştuk. Askeri düşman, teröristleri de kurtarıcı olarak gösterip, küçücük çocukları din ahlakından uzaklaştırıp ateist telkinlerle yetiştiren PKK, terörist olarak yetiştireceği masum kürt evlatlarına önce diyalektik materyalizm ve bu felsefenin temelini oluşturan Darwinist eğitimi vermektedir. PKK’nın bu Darwinist fikri çalışmalarına karşılık, ülke çapında Anti-Darwinist çalışmalar yapılması şarttır.

Darwinizmi benimseyen Avrupa, kendisiyle aynı felsefi inanca sahip olduğu için PKK’yı tüm gücüyle desteklemektedirler. Terör eylemlerinin başladığı 1980 yılında doğan bebekler, bugün PKK’nın ateist olarak eğittiği militanlar olarak eylemler yapar hale gelmişlerdir. Anti-Darwinist propogandaya o zamanlarda başlanmış olsaydı bugün terör diye bir konumuz kalmayacaktı.

PKK’nın materyalist yapısına karşın Doğu’daki kürt kardeşlerimiz son derece dindar, ahlaklı, misafirperver, ve kaliteli insanlardır. PKK ile müslüman Kürt kardeşlerimizi iyi ayırt etmek gerekir. PKK’nın kendisine mekan edindiği topraklarda yaşayan bu güzel ahlaklı vatandaşlarımızı koruyup kollamak ve ihtiyaçları olan desteği vermek hepimizin sorumluluğudur.

Terörle Fikri Mücadele Nasıl Yapılmalı?

Sivrisineklerle tek tek mücadele etmek çözüm değildir. Çözüm, sineklerin oluşmasına sebep olan bataklığı kurutmaktır. O da silahla, topla, tüfekle olmaz. Zira 100 terörist öldürürseniz de, aynı kafada yüzlercesi olduğu sürece hiç bir sonuç alınamaz.  PKK ile yapılacak fikri mücadele, örgütün psikolojisini alt üst edecektir. Fikirlerine dayanak bulamadıklarında, bunun propagandasını da yapmaktan vazgeçeceklerdir. PKK, Darwinizm ve materyalizm olmadan komünist propaganda yapamaz. Komünist propaganda yapamayınca taraftar bulamaz. Taraftar bulamayınca da gücünü kaybeder ve yok olur.

PKK ile fikri mücadele konusunda fert, toplum, kurum ve devlet olarak herkese ayrı ayrı görev düşmektedir.

* Devletimiz; Türk halkının komünizm, materyalizm ve Darwinizm’e karşı bilinçlenmesini sağlayacak sosyal politikalar oluşturarak veya bu konuda ehil sivil toplum kuruluşlarını desteklemelidir.
* Devlet televizyonlarında ve okullarında Darwinist telkinler yapılmamalı, aksine Darwinizm’in bilimsel olarak geçersizliği ve insanlığın başına getirdiği belaların anlatıldığı programlar yapılmalıdır.
* Basın yayın kuruluşları; kardeşliği, sevgiyi, merhameti ve inanç birliğini esas alan yayınlar yapmalıdır.
* Köşe yazarları; anti-komünist propagandaya devam ederek, teröre öldürücü darbenin vurulmasında iş birliği içinde hareket etmelidirler.
* İnternette, sosyal paylaşım sitelerinde ve sosyal ortamlarda bu konunun öneminden bahsedilmelidir.
* İmkanı olanlar gerekirse reklam panolarına ve gazetelere Anti-Darwinist mücadelenin önemine dikkat çeken ilanlar vermelidir.

Bölücü örgüt şunu çok iyi bilmektedir ki; İslam ahlakını benimsemiş Türk toplumunda muvaffak olmaları imkansızdır. Bu gerçeğin farkında olan ilgili odaklar, bütün güçleriyle (diziler, şarkı sözleri, magazin programları ile…) milletimizi imanından, ahlakından koparmaya çalışmakta, Darwinist dünya görüşünü yerleştirmeye gayret etmektedirler.

 

Darwinizm’in daha çok taraftar bulması, PKK’nın yeni insan kaynağı elde etmesi demektir. Bu nedenle yapılan her türlü Darwinist propoganda, doğrudan terör örgütünü fikri anlamda güçlendirip, beslemektedir. Ateist – Komünist bölücü propagandaya karşı Yaratılışçı, milliyetçi, üniter devleti ve milli manevi değerleri savunan bir karşı propaganda şarttır. Bu propagandaya toplumun tüm kesimlerinin destek olmaları, teröre öldürücü darbe vurulana kadar bunu kararlılıkla sürdürmeleri ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir