Çocuğun Okul Başarısı İçin Okul-Aile Dayanışması Önemli

Yazımıza öncelikle okul başarısının tanımı ile başlamak isterim. Okul başarısı öğrenim gören öğrencinin eğitim aldığı okul, yaş gurubuna bağlı sınıf ve bu sınıf müfredatınca belirlenmiş dersler için konulan hedeflerde sonuca ulaşmada sergilediği ilerlemeye denir. Başarı sadece dersler nezdinde değil bir o kadar da sosyal başarı, yetenekler, spor, sanat, iletişim, kişilik özelliği, tutum, tavır, temizlik gibi diğer konularda da sahip olunan özellikler çerçevesinde değerlendirilir. Başarının olduğu ortamda başarının tersi başarısızlık da söz konusudur. Peki, başarısızlık nedir? Neye göre belirlenir?

 

Yazımıza öncelikle okul başarısının tanımı ile başlamak isterim. Okul başarısı öğrenim gören öğrencinin eğitim aldığı okul, yaş gurubuna bağlı sınıf ve bu sınıf müfredatınca belirlenmiş dersler için konulan hedeflerde sonuca ulaşmada sergilediği ilerlemeye denir. Başarı sadece dersler nezdinde değil bir o kadar da sosyal başarı, yetenekler, spor, sanat, iletişim, kişilik özelliği, tutum, tavır, temizlik gibi diğer konularda da sahip olunan özellikler çerçevesinde değerlendirilir. Başarının olduğu ortamda başarının tersi başarısızlık da söz konusudur. Peki, başarısızlık nedir? Neye göre belirlenir?

 

Başarısızlık öğrenim gören öğrencinin derslerinde ya da sosyal yaşamında anlık değil uzunca bir süre eğitim aldığı hemen her konuda gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altında başarı göstermesi ve gelişen bu durumunun önüne geçemeyerek daha da kötüleşmesi halindeki duruma verilen addır.

 

Elde edilen başarı ya da başarısızlıklardan hiçbir çocuk / genç tek başına sorumlu tutulamaz. Süregelen durum kötüye doğru ilerlemekteyse o zaman çocuğun/gencin içinde bulunduğu aile, aldığı eğitim, eğitmen gibi kişi ve kurumların da incelenmesi gerekmektedir. Nasıl ki okul başarısı tek başına çocuk/gence mal edilmemekte ise okul başarısızlığı da tek başına çocuğun/gencin omuzlarına yüklenmemelidir. Okul başarısına ilişkin yapılan pek çok araştırma göstermektedir ki okul ile belirli bir iletişim düzeyi içinde olan ailelerin çocukları, okul hayatlarında çok daha başarılı olmaktadırlar. Bir diğer önemli konu ise ailenin okul hayatına ilişkin tutumudur. Peki, ailelerin okul ve eğitim ile ilgili tavırları, okul başarısını nasıl etkiler? Hangi etkenler okul başarısının önüne geçer?

 

Okul Başarısında Aile Faktörü

Eğitimin ilk temelleri ailede başlar. Bu nedenle okul hayatının söz konusu olduğu ailelerin aşağıdaki hususlarda göstereceği hassasiyet çocuğun okul başarısını etkileyecektir.

  • Aile bireylerinin okul hayatına ilişkin olumsuz tutumu, okul ve öğretmenlere karşı negatif yaklaşımları, çocuk/gencin okul hayatına karşı olan bakışının yanlış şekillenmesine sebebiyet verir. Okul başarısının ilk adımı okul ve öğretmen sevgisi ile başlar.
  • Okul başarısına sahip öğrencilerin aile yapıları incelendiğinde bu ailelerin çocuklarının kişilik ve karar mekanizmalarının gelişiminde destekçi aileler olduğu gözlemlenmiştir. Bu aileler çocuklarına yetişkin birer birey olarak yaklaştıkları bilinmektedir.
  • Okul başarısına sahip olmayan çocukların aile yapıları incelendiğinde ise bu ailelerin çocuklarının başarısını özel yetenekleri doğrultusunda geliştirmek üzere programlandıkları gözlemlenmektedir. Bu aile yapısı, başarısızlığın çocuk üzerinde olumsuz etki yaratacağının bilinci ile çocuğu kendini başarılı hissedeceği alanları geliştirmek yönünde yönlendirdikleri ve bu tavırla da kişisel gelişim süreçlerini tamamlamalarını koruyucu aile yapısı ile engelledikleri saptanmıştır.
  • Başarılı çocuk profillerine bakıldığında saptanan bir diğer gerçek ise yukarıda bahsettiğim koruyucu aile yapısından ziyade kontrolcü aile yapısının başarı üzerinde daha etkin bir rolü olduğu gözlemlenmektedir. Başarılı çocukların aileleri başarısız çocukların ailelerine oranla çok daha kontrolcü ve otoriter bir tavır sergilemektedirler. Bu kontrol gücün otoriter kullanımı ile değil, kontrol şeklinde gelişen otoritenin kurulması ile gerçekleşmektedir. Daha net bir örnek ile başarılı çocuk anneleri daha sosyal, sınırlama getirmeden kontrol edici, akıl ve mantık denklemi ile çocuğa yaklaşan ve yerine göre ödül sistemini kurgulamayı bilen aile yapılarıdır.
  • Başarılı öğrencilerin aileleri çocukların eğitim hayatının derslerden ibaret olmadığını, eğitsel gelişim kadar sosyal gelişimin de öneminin bilincinde hareket ederler. Onlar için okul, çocuğun iş hayatına hazırlanmasının bir yoludur ve bu yol psikolojik ve sosyal olarak da hazırlanmayı gerektirir. Bu bilinçten hareketle başarılı çocukların aileleri çocuklarının okul aktiviteleri ile yakından ilgilenir, çocukları ile öğrenmenin önemini tartışır ve okul başarılarından dolayı çocuklarını ödüllendirirler.
  • Aile hayatı içinde çocuğun desteklenmesi, motive edilmesi, kabul görmesi önemlidir. Kabul görmeyen, sürekli eleştirilen ve yeteri kadar desteklenmeyen çocuklar okul hayatında başarısız olurlar.

 

Okulda Başarı İçin Okul-Aile Dayanışması Önemli

Eğitim ailede başlar dedik ama elbette okulda devam eder. Bu nedenle ailenin çocuk/gence karşı sergilediği tutumun yanı sıra okul-aile dayanışması da okul başarısı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Başarılı öğrencilerin aileleri okul ile iletişim halinde olmanın önemini bilirler. Bu iletişimin en büyük katkısı çocuğun okulda aldığı eğitim, edindiği alışkanlıklar, okulda kazandırılan davranışlar konusunda ailenin bilgi sahibi olması ve bu bilginin ışığında aynı tutumu evde de sergilemesini sağlamasıdır. Böylece çocuk okulda ayrı evde ayrı tutum ve davranışlar sergilemek, hangi davranışın doğru olduğu konusunda ikilem yaşamamış olur. Okul ile ortak program içinde olan ailelerin çocuklarının okul başarılarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

 

Aile, okul hayatı boyunca çocuğu ile yakından ilgilenmeli, öğretmenleri, dersleri sosyal ve kültürel faaliyetleri, arkadaşları, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu bilgileri okul ile iletişim halinde sürdürmelidir.

 

Okul çantası ve okul malzemeleri online satış mağazalarının indirim kuponlarını kullanarak ekstra indirimle sipariş vermek mümkün. Okul malzemeleri konusunda çok çeşit bulunduran gittigidiyorkliksa ve hepsiburada gibi büyük mağazaların kupon ve kampanyalarını tikokupon.com üzerinden takip edebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kitap, Kültür ve Eğitim Siteleri İndirim Kuponları – Nisan, 2023

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.