Mobing Nasıl ve Neden Olur? Sonuçları ve Çözümü

Mobing; tanımlanması ve tanımı çok zor bir terimdir. Latince kökenli bir sözcük olup, Türkçe karşılığı psikolojik şiddet, yıldırma politikası, taciz, rahatsız etme ve sıkıntı vermektir. Mobing, yaş, cinsiyet, ırk ayrımı yapmadan her hangi bir kişiye kötü davranış yoluyla onun motivasyonunu düşürerek, moralini bozarak, kendine güvenini azaltarak, onu iş yaşamından uzaklaştırmak ve başarısını engellemek için kasıtlı bir şekilde yapılır.

Mağdur kişi, hak etmediği saygısız ve zararlı davranışların hedefi olmaya başlar. Olup bitenlere pek anlam veremez, ancak giderek canından bezmeye, gerilmeye, bazen kızgın, bazen de kırgın davranışlar sergilemeye başlar.

Mağdurunu sersemletmeyi başaran mobingci ise, darbelerinin şiddetini ve sayısını iyice artırmaya başlar. Çünkü mobing yani yıldırma amaçlıdır ve amacına ulaşması için her yol denenir. Mobing’cinin yanında  mutlaka bir veya birkaç yandaşı da vardır. Bu sevgili yandaşlar ise, “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” düsturu ile o yılanın bir gün kendilerini de sokacağından habersizdir.

Mobingciler, egoları şişmanlamış, benmerkezci, her şeyi kendisi bilen ve kendisi yapacak olan, oturduğu makamdan güç alarak onun yetkilerini her türlü kullanarak, kurum bilincine zarar veren kişilerdir. Bunun nedeni ise, liyakatsizliktir. Hak etmeyen insanların hak etmedikleri konumda olmasıdır.

İşte bu mobingciler, işini iyi yapan, sosyal ilişkileri olumlu ve çevresi tarafından sevilen, yaratıcı ve farklı özelliklere sahip kişilere kendi geliştirdikleri baskı yöntemleriyle onları öteleyerek geri plana iterler. Çünkü o makama liyakat sistemiyle değil, sadakatle gelmişlerdir. Mobing uygulama nedeni basit bir kıskançlık duygusu olabileceği gibi, kişinin daha farklı konuma geçme hırsı veya ihtirasıda olabilir.

Bunlarla sınırlı kalmayıp onun kötü bir kişiliğe sahip olması, çocuklukta yaşadığı bazı bastırılmış duyguları, kötülükten ve karmaşadan beslenen insanlar olmasından da kaynaklanabilir. Kurum çıkarlarının ön planda tutulması gerekirken, mobingci olayları kişiselleştirdiğinden “bana selam vermedi, beni görünce ayağa kalkmadı” diye kuruma faydası olabilecek birini kendi kişisel hırsına kurban ederek, kuruma büyük zararlar verebilmektedir.

Mobing duygusal bir saldırıdır

Görmezden gelerek, kişiyi yok sayarak, ona hiçbir önemli görev vermeyerek veya verdiği görevi elinden alarak, sürekli onun beceriksizliğinden, pasifliğinden, tembelliğinden konuşarak, dedikodu yaparak ve asılsız söylentiler çıkarılarak yapılan bir duygusal yıpratmadır.

Yani soyuttur.

İspati zordur. Sözünüz kesilir, bakışlar ve mimiklerle ilişki kesilir, yaptığınız iş sürekli eleştirilir, kararlarınız sürekli sorgulanır. Yani fiili bir durum söz konusu olmadığı için psikolojik bir harptir. Kendinizden kuşkulanmaya ve kendinizi sorgulamaya başlarsınız çoğu zaman. İşe gitmekte isteksizlik, huzursuzluk, korku, tedirginlik, endişe gibi olumsuz duygular yaratarak depresyon, panik atak ve kalp krizine kadar giden sağlık sorunlarına neden olur. Kişinin mesleki bütünlük ve benlik duygusunu zedeler.

Mobing, bir insan hakları ihlalidir.

Bunu yapan her kim ve ne makamda olursa olsun buna hakkı yoktur. Kanıtlanması her ne kadar zor olsa da kişiyi intihara kadar sürükleyen bu durumla baş etmek şarttır. Mağdur önce kendine mobing uygulandığının farkına varmalıdır. Çevresine karşı duyarlı olmalı, çevresinde de bu tarz insanlar var mı izlemelidir. En iyi yapılacak şey bir tanık bulmaktır. Eğer bir tanıkla gelir ve birçok kişiye yapıldığını kanıtlarsanız fetih yaparsınız. İlgili bir üst makamı haberdar etmekte de yarar vardır.

Mesleki saygınlık ve kişisel bütünlüğün zarar görmeye başladığı nokta da bir yer değişikliği veya görev değişikliği de düşünülebilir. Mobing bir psikolojik savaş ise, asla o savaşın içinde olmamak gerekir. En büyük hata karşı tarafın savaş alanına girmektir. Zaten mobingci sizin duygusal tepki vermenizi istiyordur. Amacı sizi çıldırtmak ve saçma sapan duygusal tepkiler vererek kendini haklı çıkartmaktır. Onun için beynimizin düşünen tarafıyla hareket edip kendimize psikolojik savunma yöntemleri geliştirmeliyiz. Böylece alacağımız travmaları azaltıp, iş hayatının dışına atılmaktan kendimizi kurtarabiliriz.

Bunların hepsi bizim şahsi olarak alacağımız tedbirlerdir. Mobing, bir kötülükse bu kötülüğün adı tam olarak konmalı, sınırları belirlenmeli ve tanımlanmalıdır. Devlet yasaları güçlendirerek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak mobingle mücadele etmelidir. Sendikaların bu konuda çalışmaları hızlanmalı ve vereceği eğitim seminerleriyle hem yöneticileri, hem de çalışanları bilinçlendirmelidir. Mağdurların yanında olup, onları kaderleriyle baş başa bırakmamalıdır. Hakkın yolundan ayrılmadan, onun ilahi adaletiyle hep birlikte bu iş yeri terörüne DUR demeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir