Kadının Kendini Güzel Hissetme İhtiyacı Nereden Gelir?

Kadının Kendini Güzel Hissetmesi:

Antropolojik olarak kadın, –özellikle erkeğin avcılıkla uğraştığı zamanlarda geride kalarak– rakipleriyle (hemcinsleriyle) bir arada olma lüksünü, artı ve eksi yönleriyle yaşamak zorunda kalmış bir varlıktır. Statü, insan hayatı için (bahsedilen zamanlarda) en az ölüm-kalım savaşı kadar bir öneme sahipti. Kadının diğer bir kadın ya da kadınlarla rekabetinin, statü olarak kendi yerini belirleyici en önemli unsur oluşu, rekabetlerin çetin yaşanmasına da sebep olmuştur. İlk kaynaklarda bile bu rekabeti görebiliriz. (Örnek; Sümer Yazıtları)

Rekabetin doğal olarak erkeklerde olduğu gibi fiziksel güç ile yapılmayışı (Güç ile yapılabilecek bir kadın mücadelesi ile mağarada eksilen kadın sayısının erkeğe açıklanamaz oluşu); kadının kendi dolaylı öldüren silahlarını yaratmasına sebep olmuştur.. Erkeğin mağaraya döndüğünde istemediği kadını yaratmak (Rakibi İçin), onu öldürmeye eşdeğerdi. Erkeğin istediği kadın olmak ise yaşamak anlamındaydı.

Ayrıca avdan dönen erkeklerin cezbedilmesinin kadın için bir diğer yararı, erkeklerin de kendi arasında güç rekabetini doğurabildiğini fark etmesine sebep olmuştur. Bu yararı anlamak için en güçlü erkeğin seçilimi için içgüdüsel bir çıkarım olduğunu da söze ekleyebiliriz. Erkekteki güç rekabetinin doğası/anası ve kadındaki karşılığı; güzellik rekabetidir de diyebiliriz. Yapılan araştırmalarda kadınların hemcinslerinin giyim, güzellik vb. kavramlarıyla erkeklerden daha ilgili olduğu ve bu güzelleşme çabalarını daha çok diğer kadınlara karşı yaptıkları anlaşılmıştır. Kadın ve erkek dili ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler için kadının dilinden anlamak konulu yazıya bakabilirsiniz.

Kadınların İlgi Alanları, İlgi Duydukları Konular

Günümüzde dahi aynı yaşam alanını paylaşan kadınlar; birbirlerinin makyaj, giyim ve vücut özellikleriyle bir erkekten çok daha ilgilidir. Erkek ise, güzel kadını içgüdesek olarak sağlıklı kadın olarak algılamaktadır. Doğacak neslin yararına olan bu durumun kadın karşılığı güçlü erkek isteğidir. Rekabetin olmadığı zamanlarda kadının güzelliğe bakış açısı, (kendine bakışı) değişmeye başlar. Ve daha rahat giyim ve kuşama döner. (Örnek; evlilik) Bu durum tehlike yaratabilecek herhangi bir hemcins ortaya çıktığında aksi yönde ilerler. Kendine, yani güzelliğe bakışı kat ve kat artmaya başlar.

Kadınların En Çok Hoşlandığı Sözler

Kadının Kendini Güzel HissetmesiAmerika’da yapılan bir diğer araştırmaya göre kadınların yalan olduğunu bilseler bile en çok “Güzel Göründüğü” ile ilgili sözlerden hoşlandığı da ortaya çıkmıştır. Yine yapılan araştırmalarda; güzel kadınların ve güçlü erkeklerin; iş bulma, eş bulma, para kazanma, sosyal ve mesleki statü kazanımlarında daha başarılı olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bu çıkarımlardan indirgemeci olarak düşünüp, kadın güzelliğinin, kadın tarihi ve psikolojisi için olumlu yönlerine bakacak olursak;

  • En güçlü erkeği elde tutma ve daha güçlü nesiller oluşturma,
  • Mağaradan (Ekonomik Olarak) atılmama/ Korunma,
  • Statü kazanma ve daha çok besine (Ekonomiye) sahip olma,
  • İhtiyaçlarını daha kolay ve hızlı elde etme,
  • Çocuklarını daha korunur tutma, çocuklarına statü kazandırma,
  • Rakiplere gözdağı verme ve kıskançlığını ortadan kaldırma vb…

diyebiliriz.

Günümüzde de varlığını koruyan bu durum, her ne kadar şekil değiştirmiş olsa da gözlemlenebilir boyuttadır.

Uzm. Dilbilimci Fatih HANOĞLU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir