İslam’da Recm Gibi İnsanlık Dışı Vahşet Yoktur!

Bir konunun İslam’daki hükmünü öğrenmek istiyorsak, İslam’ın tek gerçek kaynağı olan Kuran’a bakmamız gerekir. Kuran noksansızdır. Allah, “Andolsun, size (bütün durumlarınızı kapsayan) zikrinizin içinde bulunduğu bir Kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız?” (Enbiya Suresi, 10) der. Kuran harici hükümler geçersizdir…

 

Bir konunun İslam’daki hükmünü öğrenmek istiyorsak, İslam’ın tek gerçek kaynağı olan  Kuran’a bakmamız gerekir. Kuran noksansızdır. Allah, “Andolsun, size (bütün durumlarınızı kapsayan) zikrinizin içinde bulunduğu bir Kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız?” (Enbiya Suresi, 10) der. Kuran harici hükümler geçersizdir.

 

Recm konusu, Kuran’da karşılığı olmayan bir müşrik geleneğidir. Müşrikler kadın düşmanıydı ve İslam’dan önce  kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. İslam’ın gelişiyle müşriklerin bu tür vahşi uygulamaları kaldırıldı. Bu durumdan rahatsız olan müşrikler, peygamberimizin recm uyguladığına dair rivayetler uydurdular. Kuran’da recm gibi insanlık dışı bir vahşetin yer almadığını gayet iyi biliyorlardı. Bu nedenle “recm ayetlerini keçi yedi” diyerek, bir şekilde bu vahşeti İslam’a fikren de olsa sokmuş oldular.

 

Ancak bu mantıksız iddiayı savunurken, Allah’ın Hac Suresi 26. ayette, rüku secde ve kıyam edilen mekanın temiz olmasını emrettiğini, ve peygamberin evinde, hatta yatak odasında keçinin dolaşamayacağını akledemediler.

 

Aynı kişiler Kuran’ın saygı gereği belden yukarıda, yüksek yerlerde muhafaza edilmesi gerektiğini savunurken, keçinin yediği recm ayetlerinin yastık altında bulunduğunu iddia ederek, kendileriyle çelişmiş oldular.

 

Enam Suresi 115. ayette “Allah’ın sözlerini değiştirebilecek yoktur.” der. Kuran, Allah’ın koruması altındadır. Bağnaz zihniyet bu ayetlere rağmen Allah’ın, haşa Kuran ayetlerini bir keçiden dahi koruyamadığını iddia etmiş olurlar. Yani neresinden tutsanız elinizde kalan bir iddia …

 

Recm, zina yapan kişilerin, vücutlarının yarısına kadar toprağa gömülüp taşlanarak öldürülmesidir. Oysa Kuran’da zinanın hükmü Nur Suresi 2. ayete göre 100 celdedir. Ayetten de anlaşıldığı gibi bir kişinin zina ile suçlanabilmesi için,  zina anında 4 kişinin şahit olması gerekir. Aksi zandan öteye geçemez. Bir kadının zina yaptığını iddia eden kişi, bunu ispat edemezse ona da 80 celde ceza vardır.

 

İddia edildiği gibi zinanın hem recm, hem de 100 celde cezası olmuş olsaydı bu, Kuran’da çelişki olduğu manasına gelirdi. Allah Nisa Suresi 82. ayette “Onlar hala Kur’an’ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkasının Katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilaflar) bulacaklardı. ” der. Ancak Kuran’da çelişki yoktur.

 

Pratikte, zina anına dört kişinin aynı anda şahit olması pek mümkün değildir. Çünkü Allah Nur Suresi 27. ayette, “Ey iman edenler, evlerinizden başka evlere, yakınlık kurup (izin almadan) ve (ev halkına) selam vermeden girmeyin.” der. Bakara Suresi 189. ayette ise “İyilik, evlere arkalarından gelmeniz değildir, ama iyilik sakınan(ın tutumudur). Evlere kapılarından girin.” buyurur. Bu iki ayetten anlaşılacağı üzere zinaya şahit olmak için kapı kırılamaz, balkondan pencereden eve izinsiz girilemez. Allahu alem 100 celde hükmü, toplum düzenini bozacak şekilde dışarıda yapılırsa uygulanır. Elbette iç mekanda bu günaha giren müminler, kendilerini Allah’ın izlediğini ve ahirette mahcup olacaklarını unutmamalıdırlar.

 

Fatır Suresi 45. ayette “Eğer Allah insanları yaptıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıverseydi yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Lakin onları belli bir müddete kadar geciktiriyor.” der. Ayetten de anlaşıldığı üzere Allah, işlenen günahlar nedeniyle insanların ölümünü istememektedir. Maide Suresi 32. ayete göre kısas veya yeryüzünde oluşan bir fitne, yani savaş durumu haricinde ölümü hak gören başka bir ayet de yoktur.

 

Sonuç:  Arap ve Yahudi gelenekleri İslam’ı bağlamaz. İslam’da recm kesin olarak yoktur.

 

Mehtap Gözükan

https://www.facebook.com/MehtapGozukan

https://twitter.com/MehtapGozukan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.