İş Yerinde Stres ve Stresle İşyerlerinde Mücadelenin Yolları

Her hangi baskı karşısında, bu baskıya gösterilen tepkiye stres denir. Stres hayatımızın zorlayıcı olan alanlarında kendini hemen gösteren bir duygu durumudur. Yaşadığımız süre içinde stresle karşılaşmamak ya da stresin oluşabileceği durumlarda stres yaşamamak neredeyse imkansızdır. Bu durumda kabul edilmesi gereken stresin var olduğudur ve öğrenilmesi gereken de stresi yönetebilmektir…

 

Her hangi baskı karşısında, bu baskıya gösterilen tepkiye stres denir. Stres hayatımızın zorlayıcı olan alanlarında kendini hemen gösteren bir duygu durumudur. Yaşadığımız süre içinde stresle karşılaşmamak ya da stresin oluşabileceği durumlarda stres yaşamamak neredeyse imkansızdır. Bu durumda kabul edilmesi gereken stresin var olduğudur ve öğrenilmesi gereken de stresi yönetebilmektir.

 

Stres en çok zorlayıcı zamanlarda ya da başarı odaklı eylemlerde kendini gösterir. Sınava girecek olan bir çocuğun stres yaşaması normaldir. İş görüşmesine gidecek olan bir adayın stres yaşaması da normaldir. İşyerlerinde stres ise özellikle önemli toplantılar, hazırlanması gereken sunumlar, yetişmesi gereken işler gibi durumlarda ortaya çıkar.

 

Stresli bir ortamda çalışmak zordur. Stresli bir yönetici ya da çalışma arkadaşıyla da çalışmak çok zordur. Günlük hayatın büyük bir bölümünü işyerlerinde geçirdiğimiz düşünülürse bu ortamın daha üreten ve huzurlu olabilmesi için stres faktörünü azaltmakta ya da stresin olumlu yönünü algılayarak enerjinin negatifi pozitife çevirmesine yardımcı olmakta yarar vardır. Evet yanlış okumadınız stres her zaman olumsuz bir duygu değildir. Yaşanılan stres zaman zaman başarıyı da beraberinde getirebilir. Bu stresin olumlu yanıdır. Tıpkı aynı oyunu yüzlerce hayata geçiren aktörlerin sahne öncesi heyecanı yaşamaya devam etmelerinin onlara başarıyı getirdiği gibi… Çünkü bu heyecan ya da stres mükemmel işi çıkarma güdüsüyle oluşmuştur ve sonuç da mükemmele yakın olabilir. Bu stresin olumlu yüzüdür, önemli olan olumsuz yüzü ile başa çıkabilme yetisidir.

 

Hayatın kendisinde olduğu gibi işyerlerinde de stres yönetimi önemlidir ve gereklidir. Stres yönetimi, strese neden olan mevcut durumun ya da durumların tespit edilmesi ve kontrol altına alınması demektir.

İşyerlerinde Strese Neden Olan Durumlar

 

İş yerlerinde çalışanların stres yaşamasına neden olacak pek çok durum vardır. Bu durum dahili ve harici olarak ikiye yarılır. Bu makalemizde dahili stres faktörlerini ele alacağız.

 

1- İş yükü,

2- Beklenen terfinin gerçekleşmemesi

3- Görev dağılımında yaşanan belirsizlikler

4- Görev tanımında yaşanan belirsizlikler

5- Çalışma ortamı

6- Sosyal hakların yetersizliği

7- Maaş ödemelerinin zamanında yapılmaması

8- Yetersiz kariyer olanakları

9- Yönetici ve çalışma arkadaşları ile iletişimde sorun

 

Yukarıda sayılan 9 maddeyi çoğaltmak mümkün. Bunlar en sık rastlanan sorunlar.

 

İşyerinde yaşanan stres sadece çalışma performansını değil insan sağlığını da kötü şekilde etkilemektedir. Bu nedenle iş yerlerinde bu ve benzeri stres faktörlerinin azaltılmasına yönelik önlemler alınmalı ve geliştirilmelidir. Eğer iş yeri gerekli stres yönetimini yapamıyorsa o zaman çalışanların genelinde tükenmişlik sendromu dediğimiz durum oluşmaya başlar ve işten duyulması gereken tatmin tatminsizliğe dönüşür.

 

İşyerlerinde Stresin İyi Yönetimi İşletmelerin Bilinçli Yaklaşımı İle Mümkün Olur

Küçük ya da büyük ölçekli şirketlerin tamamında insan kaynağına gerekli önem verilerek yaklaşılmalıdır. Strese neden olan durumlar etüt edilmeli ve bu durumların iyileştirilmesi için çaba harcanmalıdır. Elbette bu noktada çalışanların da katılımı önem kazanır. Stresi azaltmaya yönelik projelerin hazırlanması. Çalışanların görev tanımlarının doğru şekilde yapılarak çalışanlara kendilerinden beklenen görevlerin doğru, açık ve net şekilde deklare edilmesi gereklidir. İletişimin güçlenmesi, şirket ile ilgili gelişmelerden çalışanların haberdar edilmesi, şeffaf bir yöneticilik anlayışının belirlenmesi stres olgunun hafiflemesine yardımcı olacaktır.

 

NOT: Pazarlama, satış, iş dünyası, markalaşma, müşteri memnuniyeti gibi konularda edindiğim bilgi birikimlerini paylaşmayı seviyorum. Yorumlarınız benim için önemli, düşüncelerinizi paylaşırsanız ben de sahip olduğum bilginin faydalandırması konusunda fikir sahibi olabilirim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir