Irk Nedir? Zeka Nedir? Bazı Irklar Daha Mı Zeki Olurlar?

Zeka insanların en belirgin ve en önemli özelliğidir. Eğer insanlar arasında evrimsel gelişkinlik farkı varsa bu farkın zekada belirgin şekilde gözlenmesi gerekecektir. Evrimci öjenistler bu konuda pek çok çalışmalar yapmış, yöntemler geliştirmişlerdir…

Irk ve Zeka

Zeka insanların en belirgin ve en önemli özelliğidir. Eğer insanlar arasında evrimsel gelişkinlik farkı varsa bu farkın zekada belirgin şekilde gözlenmesi gerekecektir. Evrimci öjenistler bu konuda pek çok çalışmalar yapmış, yöntemler geliştirmişlerdir.

Zekâ seviyesinin tespiti konusunda bazı ölçülerin konulması uygulamaya geçilmesi anlamına geliyordu. Bu uygulama önce Amerika başlamıştır diyebiliriz. 1907’de Indiana eyaletinde kabul edilen bir kanunla zekâ özürlü, sağır ya da körler zorla kısırlaştırılmaya başlanmıştır. 

Benzer bir yasayı 1909’da Washington ve Kaliforniya eyaletleri kabul etmiştir.  1927’de Virginia eyaletinde zekâ özürlüler kısırlaştırılmışlardır. Yasa, Amerika’nın pek çok eyaletinde 1960’lara kadar yürürlükte kalmıştır. Yeterli zekâ seviyesine sahip olmadıkları gerekçesiyle sadece Kaliforniya’da zorla kısırlaştırılan insan sayısı atmış dört bindir. 

Fakat evrimcilerin her zaman yaptıkları gibi zeka ölçümü konusunda geliştirilen yöntemler bilimsel olmadan çok, belirli bir idelolojinin (evrimci, ırkçı ve öjenist olma ideolojisinin) paralelinde olduğundan ulaşılan sonuçlarda gerçekleri göstermez.

Ulaşılan sonuçlar çok büyük ve vahim hatalar içerir. Örneğin bu yöntemlerle yapılan araştırmalar sonucu zekâ özürlü kabul edilen insanların ezici çoğunluğu beyaz olmayanlar yani zencilerdir.

Siyah Tenli Olmak Zekayı Etkiler mi?

Bir genelleme yapılırsa siyah tenliler geri zekalı mıdır? Siyah tenlilik geri zekalı olmanın belirtisi midir? Bilimin bu sorulara verdiği cevap kocaman bir hayırdır. Diğer ifade ile ulaşılan sonuçlar gerçekleri göstermemektedir. Bilim bunu şiddetle ret etse bile bir ırkçı için bu sonuç (zencilerin zeka yönünden özürlü olduğu sonucu) son derece doğal ve bilimseldir.

Bu mantık öjenizm ile ırkçılığı aynı düzleme getirmiştir. 20. yüzyılın başlarında çok sayıda taraftar toplayan evrim ve öjeni teorisi, sakat ve hasta insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla insan ırkının ıslah edilmesini savunuyordu.

Öjeni teorisine göre, nasıl sağlıklı hayvanlar birbirleriyle çiftleştirilerek iyi hayvan cinsleri oluşturuluyorsa insan ırkı da ıslah edilebilir, bu yolla evrim kontrollü olarak hızlandırılabilirdi.

Öjenizmin ve ırkçılığın yoğun bir şekilde uygulanması dünyanın en gelişkin ve uygar ülkesi zannedilen Amerika’da başlaması rastlantı değildir. Bunun en önemli nedenlerinden biride bu ülkede çok sayıda siyah tenli insanların bulunması olduğu açıktır.

O dönem Amerikalıları siyah tenlileri toplumların selameti ve geleceği için bir önce soyutlanıp kurtulmaları gereken parazitler olarak görüyorlardı. Bu anlayış nedeniyle öjenizm ve ırkçılık aynı anda ve paralelde yürütülmüştür. Bu mantığa uygun olarak Amerikada insanlık adına yüz kızartıcı olaylar olmuş, sadece siyah tenli oldukları için pek çok insanlara zulümler, işkenceler yapılmıştır.

Öjenizmin ve ırkçılığın yoğun ve şiddetli bir şekilde uygulandığı ikinci yer olarak Almanya’yı görmekteyiz. Adolf Hitler en baştan itibaren öjenizmi yakından ve dikkatle takip etmekteydi. Öjenizmi savunup başlatan Dr. Harry Haiselden’e yazdığı mektupta takdir ve beğenilerini bildirmekteydi.

Dr. Harry Haiselden ile Hitler arasındaki övgü dolu bu yakın ilişki devam edip gitmiştir. Dr. Harry Haiselden’in Hitlerin yazdığı Kavgam kitabını çok beğenmiş, dernek aracılığıyla Hitleri ödüllendirip çalışmalarına teşvik etmiş, dernek vasıtasıyla her türlü yardım ve desteklerde bulunmuştur.

Hitler daha sonra iktidara ele geçirdiğinde öjenizmi ve ırkçılığı şiddetli ve insafsız bir şekilde uygulamış genç, yaşlı, çocuk demeden milyonlarca insanın kanına girmiştir.  İtalyan diktatör Benito Mussolini’nde de öjenist ve darwinist kavram ve iddialardan faydalanmaya çalıştığı gözlemlenir.

Mussolini 1935 yılında Etiyopya’yı işgal ederek 1941 yılına kadar 15 bin insanı katlettirdi. Etiyopya işgalini ve katliamları ırkçı görüşlerle destekleyerek kendini haklı ve makul göstermekten de geri kalmadı. 

Mussolini’ye göre Etiyopyalılar siyah ırktan oldukları için aşağıydılar ve İtalyanlar gibi üstün bir ırk tarafından yönetilmek onlar için bir şeref olmalıydı. Diğer ifade ile siyah tenli Etiyopyalılar doğal seleksiyon yoluyla elenime edilmesi gereken gelişememiş insancıklardı. Yaşam gerçeği! Mussolini’yi haklı göstermekteydi. (Geniş bilgi için ırkçılık bölümüne bakınız)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kitap, Kültür ve Eğitim Siteleri İndirim Kuponları – Mart, 2023

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.