Günümüz İşletme Yöneticileri İçin Toplam Kalite Yönetiminin Önemi

Günümüz global dünyada sektörün tek bir pazar halini almasıyla işletme yöneticileri ve sahipleri bu yeni düzene nasıl uyum sağlayabiliriz? Sorusuna cevap aramaktadırlar. İşletme yöneticilerini bu yolda yeni düşünce akımına iten yeni düzen zihinlerde daha fazla yer edinmektedir. Gelişmiş ülkelerin Toplam Kalite Yönetimini olması gerektiği şekilde algılayıp uygulamasıyla, gelişmekte olan ülkelerde bu felsefi akımı ön planda tutmaya başlamışlardır. Yazımızda Toplam Kalite Yönetiminin işletme yöneticileri için ne derece önemli olduğunu ve uygulamadaki getirileri ile yanlış ve eksik uygulama aşamasında yöneticilere getireceği olumsuz etkilerden bahsedilecektir…

 

Günümüz global dünyada sektörün tek bir pazar halini almasıyla işletme yöneticileri ve sahipleri bu yeni düzene nasıl uyum sağlayabiliriz? Sorusuna cevap aramaktadırlar. İşletme yöneticilerini bu yolda yeni düşünce akımına iten yeni düzen zihinlerde daha fazla yer edinmektedir. Gelişmiş ülkelerin Toplam Kalite Yönetimini olması gerektiği şekilde algılayıp uygulamasıyla, gelişmekte olan ülkelerde bu felsefi akımı ön planda tutmaya başlamışlardır. Yazımızda Toplam Kalite Yönetiminin işletme yöneticileri için ne derece önemli olduğunu ve uygulamadaki getirileri ile yanlış ve eksik uygulama aşamasında yöneticilere getireceği olumsuz etkilerden bahsedilecektir.

 

Kalite yüzyıllar öncesinden beri var olan bir akımdır. Kalite felsefesi insanla başlayıp insanla yok olacak bir düşünce sistemidir. Kalite hakkında tarihteki ilk yazılı kayıt, M.Ö. 2150 yılında Babil’de yayınlanan Hammurabi kanunlarının 299. maddesi olan “Eğer bir inşaat ustası bir kişiye ev yapar ve yapılan ev sağlam olmayıp, ev sahibinin üzerine çöker de ölümüne neden olursa, o da öldürülmelidir” şeklindeki ifadedir (Ross, 1999: 15). Tanımda da belirtildiği gibi bu düşünce çok barbarca olsada kalitenin çok eskilere dayandığının kanıtıdır. Kalitenin tarihsel süreç içerisindeki yolculuğundan bahsedecek olursak

1- Muayene,

2- İstatistiki kalite kontrol,

3- Kalite güvencesi,

4- Toplam kalite yönetimidir.

 

Birçok aşamadan geçen kalite bugün son halini alarak TKY olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün tüm Dünyanın ilgi odağı olmasındaki kalite anlayışının tanımını yapacak olursak kalite: ürün ve hizmet anlayışı kavramında beklenen sonuç ve çıktıların olması gerektiği biçimde sonuçlanmasıdır. Başka bir tanım yapacak olursak, işletme süreçlerindeki tüm kademelerin beklediği başarı düzeyini yakalayıp, en iyi sonuca ulaşmak diyebiliriz.

 

Toplam kalite yönetiminin tanımında ise,

İşletme yöneticilerinin firmalarında oluşturdukları sistemin en uygun yöntem, maliyet, zaman ve ekiple işletmede çalışan herkesin katılımını sağlayarak, ben değil biz anlayışını temel alıp aidiyet duygusunu işletmenin tüm kademelerinde yayarak örgütsel bir kültür felsefesini yöneticiler tarafından benimseyip benimsetilmesiyle ilgi yapılan her türlü çalışma toplam kalite yönetimi sisteminin taımıdır.

 

TKY işletme yöneticilerine müşteri odaklı bir anlayış sunacaktır. Günümüz kızışan rekabet koşullarında işletmelerin farklılığı yakamaları gerekecektir. Bunuda ancak ve ancak günümüz koşullarını en iyi tanıyan TKY anlayışıyla gerçekleştirilebileceği işletme yöneticileri tarafından anlaşılmaktadır. Kalitenin odağında müşteri anlayışı olup, müşteri beklenti ve beklentilerinin ötesindeki hayallaerini dahi onlara sunabilecek olan anlayışı TKY oluşturmaktadır. Eski dönemlerde olduğu gibi talep fazlalığı olan yıllar sona ermiştir. Artık arz fazlalığı olan dönemde müşteriyi ikna ederek çekmek kalite anlayışıyla olabilecektir. TKY işletme yöneticilerine işletme içerisinde biz felsefesini sağlayarak tüm departmanlarda örgütsel bir sinerji oluşturmaktadır. TKY sayesinde işletme yöneticileri işletmelerin nerede olduğu ve nasıl bir aşamada gittiklerini görebilmektedirler. TKY herkesin katılımının olduğu bir işletme kültürü sağlayarak çalışanlarında sorumluluk bilincinde olmalarını sağlamaktadır. Bu günümüz modern felsefenin bu derece başarılı olmasındaki bileşenlerden bahsedecek olursak bunlar;

Müşteri odaklılık, önleyici yaklaşım, takım çalışması, istatistik ve analizden yararlanma, çalışanların eğitimi, yöneticilerin liderliği, sürekli gelişme ve iyileşme diyebiliriz. Ancak bu sistemin başarıya ulaşabilmesi için en önemli olan bir unsurda üst yönetimin TKY sistemini benimsemesidir. Çünkü bu sistemi oluşturup uygulatacak olan yöneticilerdir. Yöneticilerin bu sistem hakkında olumsuz bir düşünceye kapılıp olması gerektiği şekilde uygulamadığı zaman sistem başarısızlığa uğrayacaktır.

 

TKY’nin benimsenmemesi ya da yanlış uygulanmasında yöneticiler uzun vadeli ve kısa vadeli hedeflerindeki istatistiki sapmaların gelmesi muhtemeldir. Ayrıca müşteri memnuniyeti kaybı aşamasının verdiği olumsuz etkide başka bir faktördür. Finansal yük tekrar kazınılabilir. Ancak müşterinin işletme hakkındaki olumsuz düşüncesini değiştirmsi finansal zarardan daha fazla zarar verdiği bir gerçektir. TKY işletme yöneticilerine bugününü ve yarınını görmelerinde yardımcı olan modern dünyaya ve yoğun rekabet ortamında yardımcı olan bir düşünce sistemidir. Kalite her zaman en iyi olanı hedef aldığı için günün koşullarını yakından takip edebilme olanağını sunmaktadır. TKY’nin profesyonel bir uygulama aşamasında işletme yöneticilerine pusula olabileceğini söyleyebiliriz.

 

KAYNAKÇA

Ross, J. R. (1999). Total Quality Management: Text, Cases and Readings. (Third Edition) USA: CRC Press.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir