Gaflet, İhanet, Unsurlar

Aslında hepimiz doğrudan dolayı bu menfur odakların faaliyetlerinden nasipleniyoruz. Tanımak tesir etmek çok da zor değil. Belli hadisler karşısında belli davranış biçimleri bu zatı muhteremleri afişe ediyor. Paranoyakça kurgulanmış beyinlerde bu şahısların yardımcılarıdır. Şöyle ki, toplumda birtakım insanları iftiralara maruz bırakanlar farkında olmadan hareketteki gönül birliğini parçalamaktadırlar. İnsanların birbirlerine olan itimat ve güvenlerini yok etmeye matuf bilerek ya da bilmeden yapılan yıkıcı bir faaliyettir bu…

 

İnsanların kendilerine ve çevrelerine bakışlarını başkalaştıran; kişi, kurum ve grupları menfi bir perspektifle “tanımlayıp” gerçekliği – portresi çizilen tarafından bile tanımlanmayacak kadar, tahrif eden “ifade merkezleri” hangi kurum, kuruluş ve şahıs adına hesabına ve namına faaliyet yürütüyor! Ne olursa olsun söz konusu hareket gafil-hain unsurdur. İnformat (bilgi veren) ve güvenilir adam: Hukukçular bu ikisini ayrımlıyor. Bizim açımızdan buna gerek yok.

 

Bu kişiler, muayyen bir organizasyon veya benzeri bir teşkilat içinde bulunup da, kural olarak belli bir menfaat karşılığında olup bitenleri mümkün mertebe düzenli olarak belli bir menfaat karşılığında kovuşturma makamlarına aktarıp ve bu suretle örgüt tarafından işlenecek şuaların önlenmesine, işlenmiş suçların da ortaya çıkarıp yakalatmışlardır. Bugün, gizli soruşturmacı, içinde bulunduğu çevrenin zorunlu kıldığı suçları işleyen, örgüt hakkında bilgi-belge temin eden görevliye denmektedir. Bu izaha verilen kavramlar hukukidir.

 

Modern ajanlık; teşkilatın içerisine nüfus etmiş bir şahsın teşkilat mensupları arasında kin-nefret duygularını uyandırmak, bireylerin dostluk ve kardeşlik duygularını parçalamak ameliyesidir. Yani bilgi transferi asıl değil, asıl olan insanlar arasında ki sosyal ve fikrî bağı koparmak. Bu operasyona maruz kalan bir teşkilat pasif olur, iş yapamaz hale gelir. Çünkü topluluk ruhu yok edilmiştir. İşte, unsur, hain, gafil, provokatör, ajitatör sıfatlamaları teşkilatların iç ve gizli düşmelerini tanımlamak için kullanılmaktadır.

 

Kimdir bunlar?

Aslında hepimiz doğrudan dolayı bu menfur odakların faaliyetlerinden nasipleniyoruz. Tanımak tesir etmek çok da zor değil. Belli hadisler karşısında belli davranış biçimleri bu zatı muhteremleri afişe ediyor. Paranoyakça kurgulanmış beyinlerde bu şahısların yardımcılarıdır. Şöyle ki, toplumda birtakım insanları iftiralara maruz bırakanlar farkında olmadan hareketteki gönül birliğini parçalamaktadırlar. İnsanların birbirlerine olan itimat ve güvenlerini yok etmeye matuf bilerek ya da bilmeden yapılan yıkıcı bir faaliyettir bu.

 

Düşünceleri, sorgulayanları, hareketteki yanlışları ortaya koyanları bekleyen kaçınılmaz bir tehlike, bu menfur odakların boy hedefi olmaktadır. Bu tür parazitler kendilerini kamufle temek, daha doğrusu hedef saptırmak için hep birilerini suçlar durular. Harekete devamlı güvensizlik telkin ederler. Hareketin manevi şahsiyatını kirletmek için hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Hele yetki sahipleri iseler meydana getirebilecekleri tahribatı varın siz  hesap edin. Durumun hassasiyet içerdiği bu dönemde bütün fertlerin son derece ölçülü, son derece dikkatli olmaları gerekir. Toplumu birbirlerine karşı hoşgörüyle, muhabbetle davranmayan “düşman saflarında çarpışan” düşman kardeş olmadıklarını ortaya koyabildiler.

 

Gönül birliği olmadan fikir birliği olmaz. Fikir birliği yoksa ortada hiçbir şey yoktur zaten. Fertleri şahıslar hakkında olumsuz bir şey duyduklarında “yalandır inanmam, yalandır inanma” refleksi ile karşılık vermelidir. Çünkü menfur kesim veya psikolojik sıkıntıları olan her şeyi kendine düşman belleyen kesimler ortalıklarda dolaşarak birtakım şahıslar hakkında türlü türlü spekülasyonlar üretmektedir.

 

Abartmadan söylemek isterim ki adamların bütün mesaisi bir fitne-fesat mekanizmasını işletmekle geçiyor. Şahıslar ve gruplar arasında zigzaglar yaparak fitne-fesat tohumlarını geniş bir kesime ekmeye devam ediyorlar. Hareket bu hastalıklı, tümörlü yapıyı rahatlıkla bünyesinden atabilir. Bir şartla, saplantı ve komplekslerimizden kurtulmuş bir halde, insan ve grupları değerlendirmekle. Kirli yüzlerin kirli emellerine dikkat kesildikten sonra sahip olduğumuz olumsuzlukların kaynakları içimizden “menfi karanlık adamlar” olduğu bildikten sonra bir meselemiz kalmaz.

 

İnanın Afrika’daki  psikolojik şartlar neyse ülkemizde de aynı. Yoğun operasyon altındayız, çok yoğun. Modern fitnenin kaynağı neymiş? Çeteler ve çerçi başları.  Günümüzde ajitatörlük, provokatörlük, spekülatörlük, manipülatörlük gizli servislerin dünyasında devşirilen adamlara biçilen rollerin hakkıyla yerine getirilmesi açısından bir meslek haline getirilmiştir. Buradan hareketle bütün bir ömrünü bu çıfıtlar ve çaşıtlar panayırında taşeronluk etmekle geçirmiş insanların var olduklarını söyleyebiliriz.

 

Toplumsal bağları gevşeterek çatışmayı ve ayrışmayı tırmandırmayı düşünen bu ihanet şebekeleri bukalemun gibi kılıktan kılığa girerek başkalaşanlar dünyasında kendilerine bambaşka sahalar oluşturmaktadırlar. Ancak güneşin merhametine sığınmış her gecenin mutlak bir sabahı vardır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir