İşletmeleri Birbirinden Ayıran En Önemli Farklılık Çalışanlarıdır

Günümüz işletmelerinin başarılı olabilmesinin en temelinde çalışanına verdiği değer yatmaktadır. İşletmeleri birbirinden ayıran en önemli farklılık çalışanlarıdır…

Fark Yaratmak

Rekabetin giderek arttığı günümüz iş hayatında rakiplerden farklı olmak artık büyük önem arz etmektedir. Serbest piyasa koşullarında finansal gücü olan herkesin iş kurabileceği, teşviklerle desteklenen günümüz toplumlarında iş hayatında fark yaratmakta yalnızca üretmek ve ürettiğini satabilmek, kar elde etmek ve finansal açıdan güçlü olmak yetmemektedir.

 

Artık önemli olan eldeki iş gücünün etkin ve verimli kullanabilmesi ve bu iş gücünün kurumsal bağlılığının oluşması çok önemli hal almıştır ve kurumların ayakta kalmasının merkez noktası halini gelmiştir. Kurumlar en büyük gücü çalışanlarından aldığı bir toplum halini gelmiş bulunmaktayız.

 

İşletmeler fark yaratmak istiyorsa önce kurumsal değerlerini tüm çalışanlarının katılımı ile oluşturmalı ve bunu iş yapış modelleriyle ilişkilendirmelidir. Kurumsal değerler firmanın girişine büyük puntolarla yazılmış bir tabela değil herkes tarafından kabul görmüş, özümsenmiş değerler zinciri olmalıdır. Çünkü artık günümüz iş hayatında kurumsal değerler ve kurum kültürü çok önemli bir yer almıştır. Çalışanların değerlerine uygun kurumsal kültürlerin belirlenmesi de işletmelerin başarısındaki gizli anahtar halini almıştır.

 

Peki, çalışanlarımızı nasıl değerli ve kurumumuzun en önemli varlık değeri haline getirdiğimize geldiğinde ise; önce çalışanlarımızın işletmeye girdikleri andan çıktıkları ana kadar onları yuvalarında olduklarını hissettirmemiz gerekmektedir.

 

Çalışanlarımızın fikir ve önerilerini sistemlere katacaklarının çok önemli oldukları bilincini onlara vermeliyiz. Onlara karşı objektif olmalı ve her şeyi tüm açıklıklarıyla onlarla paylaşmalıyız. Çalışanlarımızın sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde onların hayatlarının her anında yanında olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Kurduğumuz sistemlerde sistemin merkezinde hep çalışanlarımızın olduğunu onlarla paylaşmalıyız. Onları sorunun parçası değil çözümün ortağı haline getirmeliyiz. Onların değişim ve gelişmelerine yatırım yapmalı onları eğitmeliyiz.

 

Sonuç olarak mutlu çalışan; işletmeye tüm varlığını ve bilgisini aktarır işletmenin daha ilerilere gitmesi için çaba sarf eder. Mutlu çalışan işletmenin müşterisini de mutlu eder, paydaşlarını da mutlu eder, işletme sahiplerini de mutlu eder. Mutluluk döngüsünde başarılı olmak fark yaratmak istiyorsak çalışanımızın huzur ve mutluluğu için her şeyi yapmalı ve diğer işletmelerden fark yaratmalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir