Empresyonizm ve Ekspresyonizm Sanat Akımlarına Genel Bir Bakış

Belki de ayırt edebileceğimiz en zor sanat akımları; empresyonizm ve ekspresyonizm. Kelime anlamı olarak benzer olmalarına rağmen, görsel olarak birbirlerinden çok farklı anlam taşımaktadırlar…

Empresyonizm ve Ekspresyonizm

Empresyonizm; 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan, bütün sanat dallarını etkileyen akımdır. Bu akıma “izlenimcilik” de denir. Sanatçı, nesneyi izlenimlerine göre aktarır, kaynağını ışık ve gölgeden alır. Empresyonistlere göre, resimde görülen şey aynı zamanda resmin taşıdığı anlamdı. Ekpresyonistler izlenimciliğin insana retinadan başka bir şey bırakmama yönünde bir çaba olduğunu düşünüyordu. Fakat bilinmelidir ki, izlenimciler nesneyi olduğu gibi aktarmıyordu. İzlenimciler, gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duygu ve düşünceleri esas alarak nesnelliği ikinci plana atıyorlardı.

Empresyonizm Akımının Öncüleri: Claude Monet ve Camille Pisarro’dur.

Claude Monet’in en ünlü tablosu; Impression, Soleil Levant’tır.

Bazı ressamlar empresyonizmin eksik yönlerini görerek cephe almıştır. Bu ressamların arasında Munch, Cezanne, Van Gogh, Gaugin gibi ünlü ressamlar vardır.

Ekspresyonizm; 20. yüzyılda ortaya çıkan sanat akımıdır ve başta empresyonizm olmak üzere pozitivzm ve natüralizm akımlarına tepki olarak doğmuştur. Resim, mimari, heykelcilik, tiyatro, edebiyat, film ve müzik alanlarını kapsamaktadır. Ekspresyonizm “dışavurumculuk” anlamını taşır. Somut öğeleri yalnızca anlatılanı anlamak amacıyla kullanmışlardır. Nesneleri olduğu gibi aktarmak yerine, simge olarak kullanmışlardır. Sanatçının duygularının dışavurumu eseri oluşturmaktadır ve eserler yalnızca sanatçının iç dünyasını yansıtır.

Ekspresyonizm Akımının Öncüleri: Edward Munch, “scream” adlı tablosuyla akla gelen ilk ressamdır. Kirchner, James Ensor ve Oscar Kokoschka bu akımın diğer öncüleridir.

Ekspresyonizm, “Der Blaue Reiter” ve “Die Brücke” adlı gruplarla sanat dallarında etkili olmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etkinlik, Yemek, Bilet vb Şehir Fırsatı Kuponları – Mayıs, 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir