Düşünmesi, Akla Getirmesi Bile Çok Zor; Ya Güneş Doğmasaydı

Güneş doğmasaydı… Söylemesi, düşünmesi bile çok zor. İnsanlar aydınlığa, aydınlıklar içinde yaşamaya muhtaçtır. Sadece aydınlık, karanlıktan kurtulmak için mi? Hayır hayır… Güneşin doğması dünyadaki yaşamın devamı için gereklidir. İnsanlar karanlıklar içinde kalmak istemez. Hep aydınlık bir dünyada yaşamak isterler. Bu yaşam da Yüce yaratanın bizlere ikram ettiği en büyük nimetlerden biri olan, yaşam kaynağı Güneş ile olur…

 

Güneş doğunca karanlıklar kaybolur.

Akşam olunca karanlık olur her yer.

Dünya Güneşi gördüğünde ışığı bulur.

Güneşin yokluğu ile kararır her yer…

 

Birçok canlı rızkını gündüz vakti arar.

Doğru helal yolda çalışma olsun karar.

Gündüz Güneş ışığı tüm canlılara yarar.

Güneş olmasaydı kapkaranlıktı her yer.

 

Karanlığı boğmak içindir tüm çabalar.

Aydınlık için odada asılı duran lambalar.

Aydınlık nimetine şükretmeli insanlar.

Güneş olmasaydı kapkaranlıktı her yer.

 

Güneş batınca gün kararmaya başlar.

Görünmez olur tabi ki yerdeki taşlar.

Yuvasına çekilir havada uçan kuşlar.

Güneşin yokluğu ile kararır her yer…

 

Evler, elektrik ışığı ile gündüze döner.

İlerleyen saatlerde ışıklar bir bir söner.

Acaba dışarının karanlığı nasıl söner?

Güneş olmasaydı kapkaranlıktı her yer.

 

Tüm çevreye sessizlik ve karanlık çöker.

Kimler karanlık ortamda gözyaşını döker.

Karanlıkları her sabah yine Güneş söker.

Güneş doğmasaydı kapkaranlıktı her yer.

 

Güneş doğmasaydı…Söylemesi, düşünmesi bile çok zor. İnsanlar aydınlığa, aydınlıklar içinde yaşamaya muhtaçtır. Sadece aydınlık, karanlıktan kurtulmak için mi?Hayır hayır…Güneşin doğması dünyadaki yaşamın devamı için gereklidir. İnsanlar karanlıklar içinde kalmak istemez. Hep aydınlık bir dünyada yaşamak isterler. Bu yaşam da Yüce yaratanın bizlere ikram ettiği en büyük nimetlerden biri olan, yaşam kaynağı Güneş ile olur. Kutsal kitabımız Kuranı Kerim Güneş’in niçin yaratıldığı konusunda bizlere ışık tutacak bilgiler vermekte, bu bilgileri görünce Yüce Yaratanın büyüklüğünü bir kez daha anlıyor,şükrediyoruz.

 

O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir). (6. En’âm Suresi), 96. Ayet

 

O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. (10. Yûnus Suresi), 5. Ayet

 

Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş’a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. (13. Ra’d Suresi), 2. Ayet

O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. (14. İbrâhîm Suresi), 33. Ayet

 

O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır. (16. Nahl Suresi), 12. Ayet

O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler (21. Enbiyâ Suresi), 33. Ayet

Görmedin mi ki şüphesiz, göklerde ve yerde olanlar, güneş ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde etmektedir. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi alçaltırsa ona saygınlık kazandıracak hiçbir kimse yoktur. Şüphesiz, Allah dilediğini yapar. (22. Hac Suresi), 18. Ayet

Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. (31. Lokmân Suresi), 29. Ayet

Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. (36. Yâsîn Suresi), 40. Ayet

Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. (35. Fâtır Suresi), 13. Ayet

Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. (39. Zümer Suresi), 5. Ayet

Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan “kaçış nereye?” diyecektir. (75. Kıyâmet Suresi), 7. Ayet

 

Yukarıdaki kuran ayetlerinden de anlaşıldığı gibi Güneş,ay,yıldızlar diğer gezegenler Allahın ilahi emirleri doğrultusunda hareket ediyor. Güneş ile güne aydınlık içinde başlıyoruz. Günümüzün aydınlık olması için şafak vaktinde güne “salât” ( namaz) ile başlamalı aydınlıklar içinde kalmalıyız. Gecemizin de aydınlık olması için salât” ( namaz) ile kapamalı,yüce Yaratana şükretmeliyiz.

 

Hasan Kaya

Eğitimci-Şair-yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.