Dünya Eczacılarının Gündemi Antibiyotikler

2013’de Amerikada  yayınlanan Newsweek dergisi  antibiyotiklerin aşırı kullanılmasına bağlı  olarak tedavi  edimeyen ‘’süpermikroplar’’ın yerküreye yayıldığını belirterek’’ilaçlar işe yaramıyor’’başlığını kullanmıştır.

Peki bu ne demek? Yani  antibiyotiklerin çaresiz kaldığı bu durum ne? Hep söylenilen antibiyotik direnci nedir?

Uzmanlar, dünya genelinde tüketilen  antibiyotiklerin en az yarısından fazlasının gereksiz olduğunu belirtmektedir. Bakteriler çevrelerinde meydana gelen değişimlere hızla uyum sağlayabilen canlılardır. Antibiyotik direnci de bunun bir örneğidir.

Yani bir antibiyotiğe karşı direnç şu demektir: O antibiyotik tedavi dozunda dirençli bakterileri öldüremiyor ve çoğalmasına neden oluyordur.Bu dirençli bakteriler dirençlerini, dirençli olmayan yani aslında ölebilecek bakterilere de aktarırlar ve böylece bütün bakteriler direnç kazanır (Genetik yapıları farklı olanlara bile aktarım yapılabilir)

Bu dirençli bakterilerin neden olduğu hastalıklar özellikle yoğun bakım ortamında ve bağışıklık sistemi zayıf hastalarda sağlık tehditi oluşturmaktadır. Bunların neden oldukları hastalıklar, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve çeşitli komplikasyonların gelişmesine hatta ölüme bile neden olmaktadır.

Peki bu dirençle nasıl mücadele edeceğiz?

Bu dirençle mücadelede bu sektördeki  tüm sağlık personeli, yetkilileri, yani  üreten, pazarlayan, reçeteleyen, satan ve de kullanan, ayrıca denetimleri yapan her birey ve de kurum sorumluluk sahibidir. Özellikle bu sorumluluk duygusunu dile getirip yaygınlaştırmak gerekir. Hasta hastalığı hakkında  çok iyi bilgi sahibi olmalı, ilacını ne zaman, nasıl ve hangi dozlarda kullanacağı konusunda ve ilacını etkileşim yapabileceği  diğer ilaçlar ve besinler konusunda doktoru ve eczacısıyla irtibat halinde olmalı, soru sorup öğrenmekten çekinmemelidir. Sadece bunlar yapılarak bile antibiyotik direncinin yaygınlaşmasının önüne geçebiliriz.

Antibiyotik ağrı dindirmez, ateş düşürmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Özellikle birer virüs enfeksiyonu olan nezle ve gripte antibiyotik kullanımı çok yanlıştır. Eğer bununla beraber seyreden bir üst yada alt solunum yolu enfeksiyonu (bunlar bakteri enfeksiyonudur) yoksa  antibiyotik reçetelendirilmemelidir. Antibiyotik uygun dozda hekimin belirttiği şekilde kullanılmalı, hasta kendini iyi hissedince antibiyotik kullanımını kesmemelidir, tedaviye devam etmelidir.

Sonuç olarak bakteri enfeksiyonlarına karşı  güçlü bir silah olan antibiyotikleri doğru kullanma konusunda birey ve de toplum olarak farkındalığımızı artırmalıyız. Sorumlu davranmaya başlamalı ve akılcı ilaç kullanımının önemine dikkat çekmeliyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.