Dua Etmenin Önemi, Duadaki Sırlar ve Mucize Dualar

Allah, insanın kendi öngörüsüyle olması imkansız gibi görünen her şeyi sonsuz gücüyle yaratabilir. Allah sebeplerden münezzehtir ve yarattığı hiçbir olay birbirine bağlı olmak zorunda değildir. O, dilediğini dilediği gibi, dilerse sebepsiz yaratmaya gücü yetendir.

Dua Etmenin Önemi ve Duadaki Sırlar

Dua etmenin önemini zor zamanda mı anlıyoruz? Dualarımız zorluk zamanlarında mı güçleniyor? Allah’a yalnızca bir musibetle karşılaştığımızda mı gönülden yöneliyoruz? Dularımız zorluk yaşarken mi hep daha samimi oluyor? Kolaylık yaşarken Allah’ı daha mı az anıyor, daha mı az hatırlıyoruz?

Dua, ihtiyaç içindeki, güçsüz ve sonlu bir varlık olan insanın, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, sınırsız ve sonsuz güce sahip Rabb’ine çağrıda bulunması, yardım dilemesi ve tüm benliğiyle O’na yönelmesidir.

Dua Etmenin Önemi

Mucizevi ve Sırlı DualarDua, insanların yalnızca zor zamanlarda; korku duydukları ya da tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarında hatırladıkları bir ibadet değil, yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. İnsan Rabbi karşısındaki aczinin bilincinde olarak hem kolaylıkta, hem de zorlukta O’ndan yardım istemelidir.

Kuran’da, “Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?”(Furkan Suresi, 77) buyrulur. İnsan kulluğunun şuurunda olduğu sürece Allah Katında değerlidir. Bu nedenle Allah’a gönülden yönelmek, yapılan hatalar için O’na itirafta bulunmak ve yalnızca O’ndan yardım dilemek gerekir. Bundan farklı bir davranış Allah’a karşı büyüklenmektir ki, bunun karşılığı sonsuz azap olabilir.

Yoğun koşuşturma, stres ve yaşanan sıkıntılardan insanı feraha çıkaracak tek güç Allah’tır. Dua ederek Rabbi ile bağlantı kuran insan, samimiyetle ettiği her duaya Allah’ın icabet edeceğinin bilincinde olarak bu ibadeti yerine getirmelidir.

Duada Önemli Olan

Duada samimiyet çok önemlidir. Kuşkusuz insan Rabbinden istediği şeyi samimi olarak ister. Ancak gerçek anlamda samimi dua, zahirinde gerçekleşmesi imkansız gibi olsa da, Allah’ın sonsuz güç sahibi olduğuna kesin bilgiyle inanarak ve dualara icabet ettiğine kanaat getirerek istemektir. İnsan o zaman dünyevi bir şey istiyorsa; örneğin bir ev ise istediği, en güzel olanını ister. Sonsuz ahreti için de Cennetteki en güzel köşke talip olur.

Bence şöyle bir sonuç olur ama yine de dua edeyim; Allah belki kabul eder” diyerek sebeplere bağlı olarak dua etmek yanlıştır. (Rabbimi tenzih eder, yüceltirim) Allah, insanın kendi öngörüsüyle olması imkansız gibi görünen her şeyi sonsuz gücüyle yaratabilir. Allah sebeplerden münezzehtir ve yarattığı hiçbir olay birbirine bağlı olmak zorunda değildir. O, dilediğini dilediği gibi, dilerse sebepsiz yaratmaya gücü yetendir.

Kimi zaman insanların “ben Allah’a çok dua ettim duamı kabul etmedi” dediklerini işitiriz. (Rabbimi tenzih eder, yüceltirim.) Oysa ibadet de kulluk da sürekli olmalıdır. İnsan sabırda, duada, şükürde, kısacası her ibadetinde “… O’na ibadette kararlı ol…” (Meryem Suresi, 65) buyruğu gereği kararlılığını korumalıdır.

Mucize sırlı DualarDiğer yandan, insan Kuran’da da belirtildiği gibi hayra da şerre de dua eder. Kendisi için hayırlı olanı bilemez; onun bilgisi Allah’a aittir. Ancak insan bilmeden şerre de dua etse, Rabbi onun için en hayırlı sonucu yaratır.

Ya da ettiği dua kabul olunmuştur ama kişi sonucu belli bir zaman sonra görecektir. Allah zamandan münezzehtir; zamana bağlı olan bizleriz. Dua ettiğimiz zaman ile sonuca şahit olacağımız zaman arasındaki süreç, sabır ve tevekkül sergileyeceğimiz süredir; onunla sınanırız.

Dua Ederken

İnsan dua ederken, o duanın kesinlikle kabul edileceğini düşünürse, isteği kabul görür. Peygamber’imiz (sav), “Allah bir kulun dua etmesine izin vermişse, mutlaka kabulünü de murad etmiştir.” (Ebu Nuaym, Hılye) buyurur. O halde insanın dua ediyor olması duasının kabul edileceği anlamındadır.

Dua gerçekte bizi kaderimizde olana doğru yönlendirir. Duayı ettiren, sonsuz öncede kaderimizi belirlemiş olan Yüce Allah’tır.

Kuran’da, “Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz” (Tekvir Suresi, 29) buyrulur. Allah’tan dileyebiliyor olmamız, O’nun dilemiş olduğunun işaretidir. O dilememiş olmasaydı biz aciz kullar da dileyemezdik.

“... Şüphesiz benim Rabbim, yakın olandır, (duaları) kabul edendir.” (Hud Suresi, 61)

Yazar Hakkında
Amacım, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak, O’nun beğendiği güzel ahlâkı yaşamak ve yaygınlaştırmak… Çeşitli dergi, portal ve haber sitelerinde yazdığım imani ve insani konulardaki makalelerimi sizlerle paylaşıyorum…

Bir Yorum

  1. Allah razı olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.